Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

Charakteristika školy

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160

 • zřizovatel: město Jindřichův Hradec

 • základní škola zřízena usnesením městského zastupitelstva č. 193/2000 ze dne 22.11.2000 s účinností od 1.1.2001 jako příspěvková organizace

 • ředitel školy jmenován usnesením rady města č. 807/2004 ze dne 11.8.2004

 • školská rada zřízena usnesením rady města č. 331/05 ze dne 13.4.2005

 • členové školské rady jmenováni v souladu usnesením rady města č. 552/05 ze dne 8.6.2005

 • úplná základní škola

 • denní studijní forma vzdělávání, IČO: 70 87 87 06, IZO: 107 721 121,

  řed.IZO: 600 060 454, kapacita: 550 žáků

 • školská zařízení - školní družina, IČO: 70 87 87 06, IZO: 114 400 105,

  kapacita: 160 žáků/5 oddělení

 • školní jídelna, IČO : 70 87 87 06, IZO: 150 034 997. kapacita: 550 jídel

 • obory  vzdělávání  podle  Klasifikace  kmenových  oborů  vzdělání  a  rámcové  vzdělávací programy (Rozhodnutí MŠMT č.j. 12 014/2007-21):

 • 79-01-C            Základní škola

 • 1. 79-01-C/001 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs. dobíhající obor

 • 79-01-C Základní škola

 • 2. 79-01-C/ 1    Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měs.

 • v každém ročníku  prvního  stupně  po jedné třídě  s  rozšířenou  hudební  nebo výtvarnou výchovou

 • celkový počet žáků 527 ( z toho 231 chlapců a 296 dívek )

 • 1. stupeň: 13 tříd, 309 žáků ( z toho 139 chlapců a 170 dívek )

 • 2. stupeň: 08 tříd, 218 žáků ( z toho 092 chlapců a 126 dívek )

 • škola se nachází v centru města, v zóně administrativních, školních a kulturních budov

 • objekt  školy tvoří  mohutná historická budova školy,  budova tělocvičny a nové moderní budovy školní družiny a školní jídelny, školní dvůr a školní zahrada a odloučené pracoviště na ZUŠ ( 1. až 3. třídy s rozšířenou hudební nebo výtvarnou výchovou a jedno oddělení ŠD )

 • k výuce a zájmové činnosti škola využívá 21 kmenových tříd (z nichž 4 učebny fungují jako poloodborné), 2 učebny odborné (  jazyková, počítačová ),  tělocvičnu, školní dvůr ( školní zahrada je v přestavbě na školní sportovní  hřiště  ),  dále pravidelně využívá některá další zařízení - sportovní hala, zimní stadión, plavecký bazén, Tyršův atletický stadión)

 • škola  úzce  spolupracuje  s  obcí,  se  ZUŠ,  Městskou  knihovnou  v  JH,  s  DDM v  JH,  s Národním muzeem fotografie v JH, s AŠSK, s ČČK a příležitostně i dalšími subjekty

 • technické a materiální  vybavení školy je na dobré úrovni, neustále probíhá rekonstrukce historické budovy s její současnou modernizací, stavební řešení a vybavení ŠD a ŠJ patří k nejmodernějším, škola usiluje ve spolupráci se zřizovatelem o vybudování vlastního školního hřiště s umělým povrchem

 • všechny třídy a učebny,  sborovny,  školní knihovna, tělocvična, ŠD i  ŠJ jsou připojeny k počítačové síti a internetu, třídy a učebny 2. stupně jsou opatřeny žákovským počítačem, PC učebna je vybavena 15 počítači a 1 projektorem, jazyková 6 a 1 audio/video systémem, 4 třídy jsou vybaveny DVD-VHS systémem, 2 tříd projekčním systémem s notbookem

 • dále škola využívá 1 mobilního systému - data projektor, vizualizér, notbook, videokamera, digitální fotoaparát, HW+SW Pinnacle studio

 • ostatní učební pomůcky jsou na standardní úrovni

 • pedagogický sbor má 34 učitelů (31,18 přepočtených), 5 vychovatelek

 • ekonomický a správní úsek tvoří  8 (7,53 přepočtených) zaměstnanců, ve školní  jídelně pracuje 6 zaměstnanců

 • 90 % učitelů je  plně kvalifikovaných, ostatní  si  vzdělání doplňují,  plně kvalifikovaných vychovatelek je 100%

 • ve  škole  pracuje  poradce  pro  volbu  povolání,  preventista  sociálně  patologických  jevů, koordinátor informačních komunikačních technologií, koordinátor environmentální výchovvy a osvěty,koordinátor dopravní výchovy

 • školu navštěvují především žáci ze spádové oblasti:

 • ulice 9. května, Kanclov, Elišky Kásnohorské, Sládkův kopec, Rezkova, Jemčinská, Pražská, Klášterská,  Sady,  Novákova,  Jakubská,  Stará  cesta,  Bratrská,  Družstevní,  Gymnazijní, Röschova, Na Hradbách, Janderova, Husova, Na Příkopech, U Tratě, Liliová, Příčná, Nová, U Malíře č.p. 180/II, Na Palici,

 • místní části -Dolní Radouň, Radouňka, Buk, Políkno, Matná

 • území obcí - Hatín, Horní Skrýchov, Polště, Ratiboř, Roseč

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček:

 

jídelníček - leden

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2