Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

Informace pro strávníky školní jídelny

  1. Objednání oběda na příští pracovní den i potvrzení výdeje oběda probíhá pomocí čipu a registru (v ojedinělých případech např. plánované nepřítomnosti apod. lze objednat oběd „osobně“ u vedoucí ŠJ) Strávník tak činní každý den, obědy nejsou objednávány automaticky. Přihlašování obědů na nový školní rok – každý strávník si oběd na nový školní rok musí sám přihlásit, dle instrukcí školní jídelny, které jsou umístěny v dostatečném časovém předstihu u vchodu do školní jídelny nebo se s nimi můžete seznámit na internetových stránkách základní školy (www.2zsjh.cz).
  2.  Pokud strávník vyčerpá finanční stav stravného, musí předložit doklad o zaplacení stravného na další období u vedoucí školní jídelny.
  3.  V případě, že si strávník objedná jídlo na druhý den a ještě týž den bude chtít z nějakého důvodu objednaný oběd zrušit, lze toto provést pouze osobně prostřednictvím vedoucí školní jídelny.
  4. Na dobu neočekávané nepřítomnosti ve škole (nemoc apod.) si může strávník odhlásit oběd na den následující do 14 hodin (např.telefonicky) nebo v den nepřítomnosti od 6.00 hodin do 7.00 hodin Pokud se tak nestane, je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci od 11.00 hodin do11.40 hodin ve školní kuchyni.
  5. Princip přihlášení před nástupem do školy je obdobný jako při odhlašování. Rovněž je možné využít klasického postupu si objednat čipem od 11.00 hodin – 11.40 hodin ve školní jídelně.
  6. Při ztrátě čipu je strávník povinen nahlásit ztrátu u vedoucí ŠJ, kde bude čip zablokován proti případnému zneužití a strávník musí zakoupit nový.

Další důležité informace:
- Strávníci, kteří hradí obědy složenkou, si ve vlastním zájmu vyzvednou každý 20. pracovní den v měsíci doklad o výši platby s potřebnými údaji v kanceláři školní jídelny.
Tuto částku je nutno neprodleně uhradit složenkou a nejlépe přinést potvrzený ústřižek od složenky k vedoucí školní jídelny; částku je možno včas uhradit i jednorázovým převodem z účtu.


- Upozorňuji všechny strávníky a na skutečnost, že vyjma případů, uvedených v odstavci 4., nebude možné v žádném případě objednávat jídlo bez čipů. Rovněž tak výdej jídla bez čipů není povolen !


Proto dbejte prosím na to, aby Vaše dítě mělo VŽDY svůj čip u sebe!
Případné dotazy na telefon 384 361 509 od 11.00 do 14.00 hodin.


Jana Ježková
vedoucí školní jídelny

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček:

 

jídelníček - leden

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2