Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dohled nad žáky vybraných profesí IZS

Dohled nad žáky vybraných profesí IZSDatum konání:
12.4.2021

Vážení rodiče,

škola bude od 12. 4. 2021 zajišťovat dohled pro žáky 1. stupně, kteří v daném týdnu nemají prezenční výuku a jejichž rodiče splňují podmínky mimořádného opatření (vybrané profese IZS). Třída pro tyto žáky bude umístěna v budově školy, dohled bude zajištěn od 8:00 do 16:00 hodin. V dopoledních hodinách budou žáci připojeni do svých distančních hodin (ideálně na svém notebooku, mobilním telefonu, tabletu, kde již mají nastavené své připojení a se sluchátky, aby se děti vzájemně nerušily) a plnit úkoly zadané vyučujícími. Žáci z této třídy mají možnost stravovat se ve školní jídelně. Rodiče, kteří budou mít o třídu zájem a splňují podmínky vybraných profesí, sdělí tuto informaci třídním učitelkám. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce škole potvrzením od zaměstnavatele.