Drobečková navigace

Úvod > KONTAKTY

 

Kontakty

Adresa školy:

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160
Janderova 160
377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 70878706
ID datové schránky: x7kmm9g
Red IZO (Identifikátor právnické osoby): 600060454 (rejstriky.msmt.cz)

Mgr. Jan Javorský

Ředitel školy
Ředitelna - phone_dot_l.png+420 384 361 911

mail_dot_l.pngjan.javorsky@2zsjh.cz
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Mgr. Pavel Kún

1. zástupce ředitele - zástupce statutárního orgánu
Ředitelna - phone_dot_l.png +420 384 361 911

mail_dot_l.pngpavel.kun@2zsjh.cz               
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Mgr. Pavlína Svobodová

2. zástupkyně ředitele školy
Ředitelna - phone_dot_l.png +420 384 361 911

mail_dot_l.pngpavlina.svobodova@2zsjh.cz               
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Ing. Dagmar Matoušková

Ekonomka školy
Sekretariát, ústředna - phone_dot_l.png +420 384 361 910

mail_dot_l.pngdagmar.matouskova@2zsjh.cz
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Miroslava Tyšerová

Hospodářka školy
Sekretariát, ústředna - phone_dot_l.png +420 384 361 910

mail_dot_l.pngmiroslava.tyserova@2zsjh.cz             
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Mgr. Dagmar Dušková

Výchovná poradkyně
phone_dot_l.png +420 384 361 910 - linka 23

mail_dot_l.pngdagmar.duskova@2zsjh.cz
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Mgr. Kristýna Haneflová

Speciální pedagožka
phone_dot_l.png +420 384 361 910 linka 27

mail_dot_l.pngkristyna.haneflova@2zsjh.cz   
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Mgr. Lucie Hronová

Metodička primární prevence
phone_dot_l.png +420 384 361 910 - linka 26

mail_dot_l.pnglucie.hronova@2zsjh.cz
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Ivana Masařová

Vedoucí vychovatelka školní družiny
Školní družina - phone_dot_l.png +420 384 361 502

mail_dot_l.pngivana.masarova@2zsjh.cz 
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Jana Ježková

Vedoucí školní jídelny
Školní jídelna - phone_dot_l.png +420 384 361 509

mail_dot_l.pngjana.jezkova@2zsjh.cz             
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu

Ing. Martin Tuček

Koordinátor ICT
phone_dot_l.png +420 384 361 910

mail_dot_l.pngmartin.tucek@2zsjh.cz             
   qr-code_I.png   QR CODE kontaktu


 Odkaz na stránky naší školy najdete také na stránkách města Jindřichův Hradec, v sekci příspěvkové organizace města.
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Pracoviště na ZUŠ - phone_dot_l.png +420 384 362 257 (třídy 1.E a 3.E)
Pracoviště na ZUŠ - phone_dot_l.png +420 730 431 507 (družina 5. oddělení)

Adresa pro doručování dokumentů:
Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160
377 01 Jindřichův Hradec
 
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí - Pátek
7.30 - 15.30 hodin
 
Elektronická adresa podatelny:
mail_dot_l.pnginfo@2zsjh.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS): x7kmm9g
 
Další možnost elektronické komunikace:
Lze využít: jan.javorsky@2zsjh.cz, pavel.kun@2zsjh.cz, pavlina.svobodova@2zsjh.cz, dagmar.matouskova@2zsjh.cz, jana.jezkova@2zsjh.cz (ŠJ), ivana.masarova@2zsjh.cz (ŠD)
 
Přehled dalších datových formátů, které Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 přijímá:
*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx) *.txt (prostý text), *.rtf (ReachTextFormat) *.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader® - PostScript) *.htm, *.html (hypertextový dokument) *.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx) Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.png, *.bmp *.jpg.
Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 i další formáty datového přenosu (*.iso, *.bin, *.vhd ...).
 
Přehled přenosných technických nosičů dat, které Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 přijímá:
Flash/SSD disky a čipy (s USB A, C), CD/DVD (obou technických standardů +/-, dual layer), Bart a QR Code a standardní RFID/NFC nosiče v podobě tagů/čipů/karet (VIS Plzeň). 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo aplikace, způsobilé přivodit škodu na informačním systému:
Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.
 
Důsledky vad dokumentů:
Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.