Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy

history_cicrcle.png
Historie školy

 

Naše škola oslavila v roce 2017 sto dvacet let své existenceJiž v roce 1778 zřídila v J. Hradci císařovna Marie Terezie hlavní školu, která se v roce 1824 rozdělila na školu dívčí a chlapeckou a později na obecnou a měšťanskou, které byly umístěny v bývalém jezuitském semináři. Jak se zvyšoval počet dětí, bylo nutno postavit další budovu, a tak vznikla nová chlapecká škola a v roce 1885 rozhodlo zastupitelstvo město o výstavbě další školy (naší) v Janderově ulici firmou pana Krudence.

Pro zajímavost - vypracování projektu, stanovení regulačních čar, odstranění staré zástavby hasičským sborem a vypracování rozpočtu, to vše trvalo 1 rok!

Práce na stavbě nové školní budovy začaly v únoru 1896. Město se nadlouho zadlužilo, ale nechalo postavit výstavní, prostornou a moderní budovu, která patřila k ozdobám města a splňovala také náročné normy hygienické, měla tělocvičnu a byla vybavena ústředním topením. V srpnu 1896 byla již tato nádherná budova pod střechou, v červnu 1887 byla zkolaudována a výuka pro chlapce v ní začala 16.9.1897 slavnostním vysvěcením.

Po zavraždění habsburského následníka trůnu byla škola v červenci 1914 vyklizena pro "potřeby vojenské", všechno školní vybavení a pomůcky byly sestěhovány do dvou kabinetů, do kterých ale během měsíce vojáci násilím vnikli, vše naházeli "bez ladu a skladu do místnosti jedné" a částečně poškodili.

Po dobu 1. světové války se učilo v náhradních prostorách a do školy v Janderově ulici se učitelé a žáci vrátili až koncem dubna 1919.

V době ředitelování p. Josefa Zelenky, od r. 1925, působil na škole školník p. Alois Tampír, a oba pánové se velmi zasloužili o modernizaci školy a jejího vybavení. Byla zakoupena a sestavena čtyřlampová přijímací stanice a k ní sestrojena anodová baterie, byla provedena elektrifikována škola a pořízen elektrický zvonek namísto stávající kolejnice, byl zakoupen elektrický vysavač a moderní psací stroj Remington do ředitelny.

I za dalšího ředitele p. Ladislava Kubeše se "šlo s dobou" - bylo zavedeno telefonické spojení mezi ředitelnou, kabinetem a bytem školníka a školní rozhlas.

Na dalším osudu školy se smutně podepsala 2. světová válka. Ředitel p. Ladislav Kubeš byl zatčen gestapem a v roce 1942 zahynul v Osvětimi. Část prostor školy se na jeden dlouhý rok stala "kasárnami" pro 110 mužů říšské branné moci, později byla část školy útočištěm několika tříd jindřichohradeckého gymnasia, vystěhovaného do Soběslavi, a několika tříd obchodní akademie a od 1. 9. 1942 byla budova předána zcela do správy německé armády a žáci přešli do náhradních prostor ve škole hospodářské a dívčí. Do své školy se vrátili až v říjnu 1945, kdy byl v budově obnoven provoz měšťanských škol dívčí i chlapecké, která se stala ve školním roce 1949/50 školou smíšenou. Škody způsobené na budově školy a jejím vybavení způsobené pobytem Němců, uprchlíků a repatriantů byly vyčísleny zhruba na 246 500,- Kč.

V roce 1949 byl jmenován ředitelem p. František Spurný. Za jeho správy byly ke škole v Janderově ulici přičleněny ještě prostory na Zakostelském náměstí, neboť velmi vzrostl počet žáků. Byla také upravena školní zahrada a zakoupen promítací přístroj a rozhlasový přijímač.

Žáci naší školy se podíleli v letech 1955-56 na budování první pionýrské dráhy. Je to trať osobní přepravy z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, měří 33 km byla to nejdelší pionýrská trať v republice.

Další ředitel p. Josef Fidler, provedl školu celkovou rekonstrukcí v letech 1961-65, při níž byly také nově zřízeny odborné učebny, školní dílny, školní klub, položeny parketové podlahy v celé škole a zřízen pavilon na školní zahradě. V letech 1969-70 byly v akci Z vybudovány nové dílny, zubní ordinace a cvičná kuchyně.

Po p. Josefu Fidlerovi a p. Josefu Kloidovi nastoupil v r. 1992 jako ředitel školy p. Jaroslav Kozlovský. Škola byla nově vybavována nábytkem, budovaly se odborné učebny, také učebna informatiky, počítače byly dány k dispozici i do kabinetů, klubu a školní družiny. Proběhla rozsáhlá výměna oken a komplexní přebudování prostorů v suterénu na moderní šatny a moderní kotelnu, do všech tříd byla zavedena voda, v některých třídách byly udělány nové podlahy, byla moderně vybavena školní kuchyně, na školní zahradě vyrostlo hřiště pro školní družinu a menší děti, na školním dvoře sportoviště. Všechny úpravy, přispěly k tomu, aby se v naší škole ještě lépe cítili žáci i učitelé.

Další velkou stavební akcí byla výstavba školní jídelny a nové školní družiny na části školního dvora a části školní zahrady, která proběhla v roce 2005. Nová jídelna a družina byly otevřeny po vánočních svátcích v roce 2005 a již 3. ledna 2006 zde žáci a zaměstnanci školy poprvé obědvali.

V průběhu roku 2006 byly učebny a kabinety vybaveny novým nábytkem a také novými elektronickými pomůckami - počítači, dataprojektory, videy, dvd přehrávači a počítači, a byly vybudovány nové odborné učebny a zmodernizovány stávající.

V letech 2006-2009 byla vyměněna téměř všechna okna ve třídách, kabinetech a na chodbách. Byly opraveny a modernizovány toalety žáků i učitelů. O prázdninách v roce 2009 proběhla ve školní budově celková rekonstrukce osvětlení a rozvodů elektřiny a internetu. V každé třídě a v každém kabinetě bylo instalováno nové osvětlení moderními zářivkami, chodby jsou osvětleny náhradou denního světla a v každé třídě a v každém kabinetě, v knihovně i skladu učebnic je přípojka k internetu. V části prostor školy také funguje WIFI připojení.

O prázdninách se ze školy stalo staveniště, které ještě v půli srpna vypadalo tak rozpracovaně, že mnozí nevěřili, že 1. září bude možno ve škole začít vyučovat. Ale díky úsilí pana ředitele Vodáčka, pana školníka, všech uklizeček, několika brigádníků a pedagogického sboru se školu povedlo včas připravit na začátek školního roku. Drobné nedostatky se sice odstraňovaly ještě za provozu, ale děti se 1. září začaly učit v čistých a upravených prostorách, plně vyhovujícím moderním nárokům na hygienu vyučování.

V listopadu 2011 skončil na pozici ředitele školy pan ředitel Mgr. Jiří Vodáček a do funkce zástupce statutárního orgánu byla jmenována dosavadní zástupkyně ředitele školy paní Jiřina Menclová. V únoru 2012 byl ředitelem školy jmenován pan Mgr. Jaromír Sváček.

V roce 2012 proběhla modernizace ICT techniky pro žáky i učitele, došlo k obnově učebny informatiky vybavené 22 žákovskými počítači a jedním učitelským, každý kabinet byl vybaven dvěma novými stanicemi pro učitele a pedagogům, kteří tvoří DUMy, bylo přiděleno 10 služebních notebooků. Staré přístroje byly rozděleny zčásti do kabinetů k dalšímu využití a zčásti předány do školní družiny. Kromě počítačů škola zakoupila do kabinetů nové tiskárny, skenery a vizualizéry, takže ve výuce mohou být používány moderní komunikační technologie.

V průběhu hlavních školních prázdnin proběhla další rekonstrukce školy. Ve 2.a 3. se měnila dlažba na chodbách, byla vyměněna většina radiátorů ústředního topení, takže ve třídách máme nyní moderní lehké hliníkové radiátory, a na všech chodbách byly vyměněny vstupní dveře do tříd, kabinetů a ředitelny, čímž se značně vylepšil vzhled i bezpečnost škol.

V červnu 2015 odstoupil z funkce ředitele školy Mgr. Jaromír Sváček a vedením školy byla až do jmenování nového ředitele pověřena dosavadní zástupkyně ředitele Jiřina Menclová, jako zástupkyně a později jako dočasná ředitelka. Od srpna 2016 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Jan Javorský.