Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Provoz ŠD

logo
Provoz ŠD

 

oranžová tečka Provozní dobu jednotlivých oddělení školní družiny naleznete zde

Provoz školní družiny při Základní škole Jindřichův Hradec II, Janderova 160 probíhá každý den ráno od 6:00 do 8:00 hodin v odděleních hlavní budovy ŠD. Odpoledne probíhá provoz od 11:40 do 17:00 hodin. Rekreační odpoledne je stanoveno každý den od 13:30 do 15:00 hodin. V pondělí, v úterý a ve čtvrtek probíhá rekreační odpoledne na hřišti pod Gymnáziem Vítězslava Nováka (pro děti z 1. E v areálu ZUŠ). Ve středu a v pátek chodí vychovatelky s žáky na delší vycházky, exkurze a akce mimo školu, žák proto může být z organizačních důvodů uvolněn ze školní družiny pouze do 13:30 nebo po 15:00 hodin.

V pondělí, úterý a ve čtvrtek může s písemným souhlasem vychovatelka odeslat žáka ze školní družiny i v době rekreačního odpoledne (13:30 - 15:00 hodin) - žák bude v tomto případě na základě písemného souhlasu odeslán ze hřiště pod GVN. Žáci z 1. E vzdělávající se v 5. oddělení budou v tyto dny uvolňováni v areálu ZUŠ. Pokud žák opustí školní družinu, bere se to jako jeho odchod a nemůže se tedy do školní družiny již vracet.

Žáci budou ze školní družiny uvolňováni na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Mimořádné odchody ze ŠD musí být vždy doloženy písemnou žádostí, která obsahuje: datum, čas odchodu, potvrzení o převzetí odpovědnosti za žáka a podpis zákonného zástupce. Vychovatelky nemohou uvolňovat žáky ze školní družiny na základě telefonického hovoru.  Děkujeme za pochopení, vedení školy.


pdfSměrnice pro přijímání žáků do ŠD

pdfVnitřní řád ŠD

pdfVnitřní předpis o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu ŠD

pdfPředběžná přihláška do ŠD - 1. až 3. ročník