Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Provoz ŠD

logo
Provoz ŠD

 

oranžová tečka Provozní dobu jednotlivých oddělení školní družiny naleznete 

Provoz školní družiny při Základní škole Jindřichův Hradec II, Janderova 160 probíhá každý den ráno od 6:00 do 8:00 hodin v odděleních hlavní budovy ŠD. Odpoledne probíhá provoz od 11:40 do 17:00 hodin. Rekreační odpoledne je stanoveno každý den od 13:30 do 15:00 hodin. V pondělí, v úterý a ve čtvrtek probíhá rekreační odpoledne na hřišti pod Gymnáziem Vítězslava Nováka (pro děti z 1. E v areálu ZUŠ). Ve středu a v pátek chodí vychovatelky s žáky na delší vycházky, exkurze a akce mimo školu, žák proto může být z organizačních důvodů uvolněn ze školní družiny pouze do 13:30 nebo po 15:00 hodin.

V pondělí, úterý a ve čtvrtek může s písemným souhlasem vychovatelka odeslat žáka ze školní družiny i v době rekreačního odpoledne (13:30 - 15:00 hodin) - žák bude v tomto případě na základě písemného souhlasu odeslán ze hřiště pod GVN. Žáci z 1. E vzdělávající se v 5. oddělení budou v tyto dny uvolňováni v areálu ZUŠ. Pokud žák opustí školní družinu, bere se to jako jeho odchod a nemůže se tedy do školní družiny již vracet.

Žáci budou ze školní družiny uvolňováni na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Mimořádné odchody ze ŠD musí být vždy doloženy písemnou žádostí, která obsahuje: datum, čas odchodu, potvrzení o převzetí odpovědnosti za žáka a podpis zákonného zástupce. Vychovatelky nemohou uvolňovat žáky ze školní družiny na základě telefonického hovoru.  Děkujeme za pochopení, vedení školy.


pdfSměrnice pro přijímání žáků do ŠD

pdfVnitřní řád ŠD

pdfVnitřní předpis o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu ŠD

pdfPředběžná přihláška do ŠD - 1. až 3. ročník