Drobečková navigace

Úvod > Partneři školy

Partneři školy
Partneři školy

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Zákonní zástupci se mohou zúčastnit výuky nebo školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, případně mohou využít konzultačních hodin a třídních schůzek. Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek, e-mailů, pozvánek, plakátů nebo školních webových stránek školy. Mohou se účastnit různých akcí, které realizují jednotlivé třídy nebo škola jako celek (tvořivé dílny, divadelní představení, literární kavárny, koncerty). Příprava některých akcí je často zajišťována ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně bývalými žáky a spolupracovníky.

Školská rada má celkem 6 členů, dále žákovský parlament (4.- 9. ročník) a v budoucnu by mělo dojít k obnovení sdružení rodičů a přátel školy.

Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem městem Jindřichův Hradec, zejména s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec, dále pak s Odborem sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec. Pedagogické a výchovné otázky řešíme často ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou (PPP), Střediskem výchovné péče v Jindřichově Hradci či některými externími spolupracovníky a dalšími odborníky.

Mezi další subjekty, se kterými škola spolupracuje, patří: mateřské, základní i střední školy, DDM Jindřichův Hradec, ZUŠ Vítězslava Nováka, Policie ČR, Armáda ČR, Městská policie Jindřichův Hradec, Úřad práce v Jindřichově Hradci i Městská knihovna v Jindřichově Hradci. Z příležitostných partnerů pak jmenujme např. Jindřichohradecký deník, Občanské sdružení Hamerský potok, Muzeum JindřichohradeckaMuzeum fotografie a moderních obrazových médií, Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci, Dům gobelínů v Jindřichově Hradci, Dům s pečovatelskou službou Jindřichův Hradec, Plavecký bazén Jindřichův Hradec a Zimní stadion Jana Marka v Jindřichově Hradci, Horácké divadlo Jihlava, keramickou dílnou Romany Hulíkové v Děbolíně aj.


Spolek PARTNER při 2. ZŠ J. Hradec

Spolek PARTNER při 2. ZŠ J. Hradec

facebooklogo https://www.facebook.com/spolekPARTNER/

Pokud byste měli zájem stát se členem rodičovského spolku PARTNER a dostávat informace k akcím pro rodiče přímo do mailové schránky, stačí vyplněnou přihlášku poslat po Vašem dítku do školy. Přihlášky jsou ke stažení na https://spolek-partner.cz/stante-se-clenem/

Stanovy spolku rodičů PARTNER naleznete ZDE

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - evropské fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 obrázek

  logolink

Naše škola je zapojena do těchto akcí:

  čtení pomáhá          soutěž s panem popelou              zdravé zuby

      recyklohraní      věda nás baví          cpk chrpa

     

 

 školní programvzdělání

                    Microsoft                           office 365

 ctenarstvi.png           pres.png

     workspaceuvodka.png                    hap.png