Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče

parents_cicrcle_30.png
Pro rodiče

 

 

orange_dot_l.png Školní program - elektronické pokladničky

Online systém Školní program slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale i platby za pracovní sešity, učebnice, družinu, kroužky apod.). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

Návod pro rodiče žáků k registraci do školního programuZDE.png

Odkaz na registraci rodičů žáků: https://system.skolniprogram.cz/

Vklad záloh do elektronických pokladniček pro školní rok 2019/2020ZDE.png

  

orange_dot_l.png Formuláře ke stažení
Formuláře uvedené v této části webu si můžete okopírovat či stáhnout do svého počítače a po vyplnění je poslat elektronickou poštou na mailovou adresu třídního učitele nebo jiného vyučujícího nebo je můžete vytisknout, vyplnit a doručit osobně nebo prostřednictvím vašeho dítěte.

pdf_dot_l.pngUvolnění žáka na více dní                        pdf_dot_l.pngUvolnění žáka během výuky

pdf_dot_l.pngPravidelné uvolňování žáka z výuky      pdf_dot_l.pnguvolnění žáka z TV

pdf_dot_l.pngŽádost o IVP                                               pdf_dot_l.pngŽádost o přeřazení žáka  

orange_dot_l.png Šetření - Mapa školy (SCIO)

Vážení rodiče,

na přiložených odkazech naleznete výstupy Mapy školy za příslušný ročník. Upozorňujeme, že výstupy jsou zpracovány a označeny dle tříd ve školním roce 2018/2019, nikoliv dle současného školního roku. Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků. Zjišťuje zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní  v on-line a papírové podobě.

mapa_skoly.pngSouhrnné hodnocení

1. ročník (současné 2. třídy)
2. ročník (současné 3. třídy)
3. ročník (současné 4. třídy)
4. ročník (současné 5. třídy)
5. ročník (současné 6. třídy)
6. ročník (současné 7. třídy)
7. ročník (současné 8. třídy)
8. ročník (současné 9. třídy)
Absolventi (loňské 9. třídy)