Drobečková navigace

Úvod > KONTAKTY > Datové formáty

Datové formáty

Přehled dalších datových formátů, které Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 přijímá:
*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx) *.txt (prostý text), *.rtf (ReachTextFormat) *.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader® - PostScript) *.htm, *.html (hypertextový dokument) *.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx) Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.png, *.bmp *.jpg.
Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 i další formáty datového přenosu (*.iso, *.bin, *.vhd ...).
 
Přehled přenosných technických nosičů dat, které Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 přijímá:
Flash/SSD disky a čipy (s USB A, C), CD/DVD (obou technických standardů +/-, dual layer), Bart a QR Code a standardní RFID/NFC nosiče v podobě tagů/čipů/karet (VIS Plzeň). 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo aplikace, způsobilé přivodit škodu na informačním systému:
Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.
 
Důsledky vad dokumentů:
Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.