Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty školy

Dokumenty školy

 Směrnice, řády

pdf_dot_l.pngŠkolní řád 2023

pdf_dot_l.pngPravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
pdf_dot_l.pngZápis žáků k základnímu vzdělávání
pdf_dot_l.pngVýběr žáků nadaných v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy

pdf_dot_l.pngStrategický plán rozvoje školy
pdf_dot_l.pngPlán ICT   
pdf_dot_l.pngSměrnice k prevenci šikany

Sharepoint školy (vyžadována autorizace uživatele Microsoft 365)

  link_dot_I.png Nástěnka knihovna vývěsky el. dokumentů ředitelství školy R povoleno čtení - vyučující
  link_dot_I.png Komunikace knihovna - příklad - 00_METODICKE_SEKCE, 11_TEMATICKE_PLANY W povolen zápis - vyučující
 link_dot_I.png  VYUKA knihovna výukových materiálů školy W povolen zápis - vyučující, R povoleno čtení - žáci

 

Formuláře ke stažení

pdf_dot_l.pngUvolnění žáka - 3 a více dní
pdf_dot_l.pngUvolnění žáka během výuky
pdf_dot_l.pngUvolnění žáka po ukončení výuky

pdf_dot_l.pngUvolnění žáka - výuka mimo budovu

pdf_dot_l.pngUvolnění žáka - pravidelné

pdf_dot_l.pngUvolnění žáka - tělesná výchova

 

Dokumenty - školní družina 

pdf_dot_l.pngVnitřní řád ŠD 
pdf_dot_l.pngSměrnice k přijímání žáků do ŠD 
pdf_dot_l.pngVnitřní předpis k úhradě ŠD

pdf_dot_l.pngÚhrada ŠD - dodatek

 

Výroční zpráva o činnosti školy


Výroční zprávy o činnosti Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 jsou zpracovány podle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti výročních zpráv, v platném znění.

pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2022/2023

pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2021/2022

pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2020/2021

pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2019/2020 

pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2018/2019 
pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2017/2018,
pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2016/2017
pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2015/2016 

Přehled akcí za školní rok (příloha výroční zprávy)

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2022/2023

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2021/2022

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2020/2021

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2019/2020

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2018/2019
pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2017/2018

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2016/2017 
pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2015/2016 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

pdf_dot_l.pngZásady zpracování osobních údajů