Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty školy

doku_cicrcle_30.png
Dokumenty školy

 

orange_dot_l.png Směrnice, řády

pdf_dot_l.pngŠkolní řád

pdf_dot_l.pngPravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) 
pdf_dot_l.pngZápis žáků k základnímu vzdělávání
pdf_dot_l.pngVýběr žáků nadaných v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy
pdf_dot_l.pngPlán ICT   
pdf_dot_l.pngSměrnice k prevenci šikany

 
sharepoint_col_dot_l.pngSharepoint školy (vyžadována autorizace uživatele Microsoft 365)

  link_dot_I.png Nástěnka knihovna vývěsky el. dokumentů ředitelství školy R povoleno čtení - vyučující
  link_dot_I.png Komunikace knihovna - příklad - 00_METODICKE_SEKCE, 11_TEMATICKE_PLANY W povolen zápis - vyučující
 link_dot_I.png  VYUKA knihovna výukových materiálů školy W povolen zápis - vyučující, R povoleno čtení - žáci

 

orange_dot_l.png Dokumenty - školní družina 

pdf_dot_l.pngVnitřní řád ŠD 
pdf_dot_l.pngSměrnice k přijímání žáků do ŠD 
pdf_dot_l.pngSměrnice k úhradě zájmového vzdělávání

 

orange_dot_l.png Výroční zpráva o činnosti školy
Výroční zprávy o činnosti Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 jsou zpracovány podle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti výročních zpráv, v platném znění.

pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2018/2019 
pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2017/2018,
pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2016/2017
pdf_dot_l.pngVZ o činnosti školy - školní rok 2015/2016
 

 

 orange_dot_l.png Přehled akcí za školní rok (příloha výroční zprávy)

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2018/2019
pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2017/2018

pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2016/2017 
pdf_dot_l.pngPřehled akcí - školní rok 2015/2016 

 

 orange_dot_l.png Ochrana osobních údajů (GDPR)

pdf_dot_l.pngZásady zpracování osobních údajů

 

orange_dot_l.png Prohlášení o přístupnosti webového obsahu školy dle zákona č.99/2019

Webová prezentace organizace Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle Pravidel přístupnosti pro weby veřejné správy, tedy požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro popis informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, kód stránek je vytvořen v souladu s normou a validací W3C - HTML 5. Stránky jsou přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

fileformat_dot_l.pngInformace prezentované v jiných formátech
Na webových stránkách školy jsou informace nabízeny buď ve standardu souborových formátů kancelářských aplikací Microsoft Office, nebo v podobě dokumentů formátu Portable Desktop Format (PDF), a to zejména pro obsah typografických prvků a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, nebo nevhodné pro tisk.

web_dot_l.pngKontakt na správu obsahu webu
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu martin.tucek@2zsjh.cz.

wm