Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

  Školní rok 2017/2018

(fotografie k některým níže uvedeným akcím najdete ve fotogalerii)

 

Jak se vaří zdraví

6.A se podílela na spolupráci při realizaci projektu Jak se vaří zdraví,
zaměřeného na zlepšení pestrosti ve školním stravování a na zdravý
životní styl žáků základních škol.
Akce proběhla dne 12.5. 2018.
Poděkování patří žákům třídy 6.A, kteří se přípravy a samotné akce
zhostili s nadšením a vysokým nasazením :)

20180512_123950[1].jpg  20180512_131109[1].jpg  20180512_133604[1].jpg  20180512_152627[1].jpg

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

V pátek 11. 5. 2018 se uskutečnila soutěž hlídek mladých zdravotníků mladší i starší kategorie. Naše škola měla tradičně zastoupení v obou kategoriích. Při ošetřování připravených zranění prokázali všichni dobré znalosti první pomoci a především si všichni sami vyzkoušeli různé situace první pomoci ve skutečnosti, což se od výuky v kroužku velmi liší. Obě družstva skončila shodně na nepopulárním bramborovém 4. místě, ale získané zkušenosti jsou mnohem cennější než konečné umístění. Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy a výborné výkony. Pavlína Svobodová

20180511_101610.jpg  20180511_103508.jpg  20180511_104902.jpg  20180511_105504.jpg

Akce 5.E během školního roku 2017/2018

 V listopadu byla 5.E na Hvězdárně Františka Nušla v Jindřichově Hradci.

IMG_4123.JPG

V průběhu zimních měsíců chodila třída 5.E na bruslení. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

IMG_4388.JPG  

V dubnu proběhlo několik akcí. 20. 4. 2018 Den Země - celý den byl věnován naší planetě a vesmíru.

IMG_5242.JPG  IMG_5246.JPG 

26. 4. 2018 proběhla beseda s MUDr. Jitkou Čechovou - "První pomoc s praktickými ukázkami". Paní doktorka mezi nás přišla ještě jednou. Tentokrát byla beseda věnována tématu "Sexuální výchova mladšího školního věku"

IMG_5288.JPG   IMG_5304.JPG  IMG_5331.JPG  IMG_5337.JPG

27. 4. 2018 nás navštívil pan Mikulecký a přiblížil práci četnictva 1. republiky a ukázal výzbroj a výstroj četníků. 

IMG_5360.JPG  IMG_5396.JPG  IMG_5402.JPG  IMG_5400.JPG

2. 5. 2018 šla 5.E pěšky do Děbolína do výtvarné dílny vyrobit hrneček ke Dni matek.

IMG_5573.JPG  IMG_5603.JPG  IMG_5567.JPG  

 

1.A ve výtvarné dílně v Děbolíně 

Dne 4.5. 2018 se třída 1.A vydala pěšky na výpravu do Děbolína. Zde jsme ve výtvarné dílně vytvořili dárek pro maminky k jejich svátku, opekli si buřty na ohýnku a trochu si pohráli na hřišti. Zpátky jsme opět vyrazili pěšky a trochu unavení, ale plní dojmů jsme dorazili zpátky ke škole. Všichni jsme si pěší výlet užili a těšíme se, že dárek maminkám udělá radost. 

20180504_094135.jpg  20180504_095603.jpg  20180504_101546.jpg  20180504_114429.jpg

 

Výtvarná dílna Děbolín - 3.A a 3.E

Třídy 3.A a 3.B navázaly v dubnu na každoroční výpravu do výtvarné dílny v Děbolíně, kde vyráběly dárky pro maminky k Svátku matek. Počasí nám opět přálo, po cestě děti poznávaly přírodu a v dílně se seznámily s novou výtvarnou technikou. Všichni zaslouží také pochvalu za chování.

IMG_20180430_104538.jpg   IMG_20180430_105954.jpg  IMG_20180430_110452.jpg  IMG_20180430_115206.jpg 

 

Konverzační soutěž v NJ

Již tradičně se 2. května 2018 konala „Konverzační soutěž v německém jazyce.“

Letos se jí zúčastnilo 9 žáků ze sedmých a osmých tříd, kteří předvedli velmi dobré znalosti německého jazyka.

Na 1.místě mezi žáky, kteří se učí němčinu jako 1. cizí jazyk se umístil Marek Picka ze 7.B, na 2.místě byl Pavel Jelínek, také ze 7.B a 3. místo obsadil Lukáš Pícha ze 7.A.

David Supek  z 8.A obsadil 1. místo a Anna Wimmerová, také z 8.A,  obsadila 2. místo mezi němčináři, kteří mají němčinu jako 1. cizí jazyk.

Kristýna Šubová a Karolína Šerhaklová obsadily shodně 1. místo, Markéta Srpová byla na 2. místě a Adéla Volárová na 3. místě. Všechna děvčata jsou z 8.A a učí se němčinu jako 2. cizí jazyk.

Všem soutěžícím gratulujeme k velmi pěkným výkonům.

 

Den Země 

Ve čtvrtek 19.4. na prvním stupni a v pátek 20.4. na druhém stupni si vybrané třídy připomněly Den Země. Tématický den dětský parlament zaměřil na vesmír, a tak se výuka přizpůsobila a zaměřila na aktivity a výuku spojenou s otázkami zaměřenými na zajímavosti o vesmíru.

Děkujeme všem, kteří se na TD podíleli. Jirka Vodáček

IMG-20180420-WA0001.jpg  IMG-20180420-WA0002.jpg  IMG-20180420-WA0006.jpg  IMG-20180420-WA0013.jpg

 

Třída 3.E v pečovatelském domě

V pátek 27.4.2018 navštívila naše třída 3.E po 4 měsících znovu pečovatelský dům v Jindřichově Hradci.

Při plánování červnového vystoupení v tomto domě napadlo děti, že by rády také seniorům pomohly i jinak.

S paní Matouškovou, která pracuje v pečovatelském domě, jsme se dohodli, že pomůžeme vyrobit jarní výzdobu. Některé děti vyráběly květiny z krepového  papíru, filcu a špejlí, ostatní zatím osázely truhlíky opravdovými květinami. Na závěr děti pomohly celý dům vyzdobit .

Věříme, že se výzdoba bude obyvatelům domu líbit.

Třída 3. E

      

 

Živá knihovna

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se žáci devátých ročníků měli možnost setkat s lidmi, kteří se v průběhu svých životů dostali do velice komplikovaných situací, zapříčiněných rodinnými nebo osobními postoji (domácí násilí, psychické komplikace, život na ulici, drogy, alkohol,…).

Díky těmto zkušenostem se přišli podělit o své příběhy v rámci projektu ŽIVÁ KNIHOVNA (pod záštitou Amnesty International ČB), kde se snažili nastínit klady a zápory dnešní společnosti, osobní řešení daných problémů a žákům dali možnost, ptát se na jakékoliv otázky spojené s těmito příběhy. 

Závěrem žáci poděkovali za  velice záživnou besedu jak aktérům příběhů, tak samotným organizátorům dlouhým potleskem.

Žákům děkujeme za příkladný přístup, společnosti Amnesty International ČB za realizaci projektu a panu učiteli Mgr. Vodáčkovi za zprostředkování celé akce.

IMG_5116.JPG  IMG_5122.JPG  IMG_5127.JPG  IMG_5146.JPG    

IMG_5162.JPG  IMG_5164.JPG  IMG_5166.JPG  IMG_5167.JPG

  

 

Branná soutěž

V úterý 24. 4. 2018 se naše škola zapojila do projektu POKOS (Příprava občana k obranně státu), který Město Jindřichův Hradec, ve spolupráci s Vojenským útvarem Jindřichova Hradce, připravilo. Akce se uskutečnila v městském lese (Na Šajbě).

Trasa pro jednotlivá družstva měřila 4,8 km a soutěžící plnili různé disciplíny (překonávání lanové dráhy, určování světových stran, prokázání znalostí z topografie – práce s mapou a buzolou, odhad vzdálenosti, hod granátem na cíl, předvedení základní dovednosti první pomoci, střelba ze vzduchovky). Zároveň jim v průběhu trasy byl měřen čas.

Naše družstvo ve složení: Vojtěch Jelínek, Richard  Jiránek (oba ze 6.B), Daniel Rohner, Marek Picka (oba ze 7.B) a Adéla Mazánková (ze 7.A) si v soutěži vedlo velice pěkně a v celkovém hodnocení skončilo na třetím místě.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 image.png  image (1).png    

 

Tonda Obal

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhl na 1. stupni projekt zaměřený na správné třídění odpadů s názvem Tonda Obal od společnosti EKO-KOM. Děti se seznámily s materiály, které vznikají z vytříděného odpadu, především z plastů. Zhlédly video o třídících linkách a prakticky si vyzkoušely třídění odpadu. Touto akcí jsme si připomněli Den Země.

            20180419_121546.jpg  20180419_123005.jpg  20180419_122840.jpg

 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

V úterý 10. dubna 2018 se na naší škole uskutečnil zápis do budoucích 1. tříd pro školní rok 2018/2019. Naše paní učitelky si pro děti připravily celou řadu aktivit, ve kterých předškoláčci prokázali, že jsou na začátek školní docházky dobře připraveni. Aby se zkrátilo jejich čekání, byl pro děti přichystán doprovodný program. Ve školním roce 2018/2019 budou v 1. ročníku otevřeny opět 2 třídy.

 20180410_143717.jpg  20180410_145702.jpg  20180410_161406.jpg   20180410_145847.jpg             20180410_161502.jpg   20180410_165226.jpg

Odpoledne s Andersenem

V pátek 23. 3. 2018 se na 2. ZŠ v J. Hradci uskutečnilo odpolední setkání dětí z 1.A, 3.A a 3.E. Nejednalo se o ledajaké odpoledne, ale o „Odpoledne s Andersenem.“ A jak se dětem líbilo, a co jsme všechno stihli si můžete přečíst na následujících řádcích, které o akci napsaly samy děti.

Tato třídní akce se konala 23.3. na 2.ZŠ. Třídy 3.A a 3.E dopoledne dělaly nepečené dorty. Třeťáci si vzali po skupinkách na starost malé prvňáčky. Společně s nimi potom prováděli různé aktivity – chodili po škole a hledali papírky, na kterých byla napsaná slova, ze kterých poskládali 2 věty a odpověděli na ně. Dále spolu vyráběli pejska a kočičku z papíru, které si potom prvňáčci vybarvovali a třeťáci jim k tomu četli pohádku. Protože téma bylo Pejsek a kočička, přišli se nám ukázat dva pejskové, které jsme si mohli pohladit. Nakonec se vyndaly z lednice dorty a všichni je společně s chutí snědli. Takto skončila naše školní akce a všechny třídy se nemohou dočkat, až se vše zopakuje!

                   Dorota Elian, Nela Holcová, Alexandra Reisnerová, Josefína Heřmánková, 3.E

Doufáme, že dětem se odpoledne líbilo, procvičily si čtení, užily si ho jako my a také se něco nového dověděly.                                                                      

                                                          Jana Kaňková, Lenka Prokešová, Pavlína Svobodová

CIMG1999.JPG     CIMG2035.JPG     IMG_20180323_151536.jpg

                    IMG_20180323_152757.jpg         další fotografie najdete ve fotogalerii

 

 

Akce 1.A od prosince do března

V prosinci třída 1.A ve škole přivítala rodiče, pro které bylo připraveno vánoční vystoupení. Také jsme se pochlubili vším, co jsme za tři měsíce ve škole zvládli. Určitě toho nebylo málo a rodičům se vystoupení snad líbilo. Ve fotogalerii se můžete podívat na kousíček našeho vystoupení na videu.

V posledním prosincovém týdnu jsme se vypravili na výstavu betlémů, kde jsme měli také své zastoupení. Naše škola každý rok dodává na výstavu výkresy a i my jsme svými betlémy přispěli svou troškou do mlýna. Poté jsme pokračovali na výstavu „Hravá Afrika“, kde jsme se o ní něco dozvěděli, ale především jsme se vyřádili u různých připravených aktivit. Fotky z akce najdete ve fotogalerii.

V březnu jsme navštívili Muzeum Jindřichohradecka, kde jsme barvili polystyrenová vajíčka, která budou zdobit strom Kraslicovník. Vajíčka se nám moc povedla a zase jsme si vyzkoušeli něco nového. Jak intenzivně jsme pracovali, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Literární kavárna

V pátek 22. února 2018 se s úderem 17h u nás ve škole otevřely dveře první literární kavárny. Paní učitelka Landkammerová a žáci 6.B do ní pozvali své maminky a sourozence a společně strávili příjemný podvečer s knihami, během něhož nechyběla dobrá káva, čaj, čokoláda a něco k zakousnutí.

Děti i dospělí nejen četli, ale také vyprávěli, bavili se a sdíleli zážitky ze čtení svých oblíbených knížek. Když byly dopity poslední šálky, děti se s maminkami rozloučily a čekalo je spaní ve škole.

Všichni účastníci si z akce odnesli památeční listy a záložky do knih. Doufejme, že krásný svět knih, do kterého měly šanci nahlédnout, už neopustí.

20180222_172458.jpg     20180222_172930.jpg     20180222_175009.jpg

                    20180222_174648.jpg     20180222_183524.jpg    

20180222_183547.jpg     20180222_193648.jpg     28381143_1554626754592337_256436768_n.jpg

 

Třída 3.E se vydala na akci "Koně". A takhle popsaly své dojmy z akce žákyně Barbora Soudková a Eliška Krejčí: "Dne 9.2.2018, v pátek, se třída III.E zúčastnila akce "Koně". Všichni se mohli povozit na koních a všem se to moc líbilo. Přinesli jsme jim tvrdé pečivo, jablka a mrkve. Určitě to koníčkům velice chutnalo."

  

"CESTA" 

             "Ten, kdo zapomíná na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít!"                                                                                                       Primo Levi

Závěrečnou výstavou  v prostorách školy ukončily svůj měsíční projekt děti z 5.A . Zakončení  bylo záměrně stanoveno k 27.1., kdy si připomínáme  Mezinárodní den památky obětem Holocaustu. V projektu s názvem Cesta se děti setkaly s nelehkým obdobím dějin, na které by lidstvo nemělo nikdy zapomenout. Prostřednictvím dětské literatury a filmů s tímto tématem, deníků dětí z Terezína, fotografií, kreseb a kufříku s věcmi se děti potkávaly s lidskými osudy v "nelidském" období. Poznaly a prožily řadu příběhů, které byly velmi emotivní a já věřím, že na ně nezapomenou. Děti psaly dopisy dětem z ghetta, popisovaly  předměty z kufříku  i jednotlivé postavy, kreslily obrázky se stejným námětem, tvořily sochy, fotografovaly, vytvářely pojmové mapy a společně sdílely prožitky, dojmy a myšlenky.  Citát, který nás provázel po celou dobu, je pro nás všechny stále aktuální, a proto nezapomeňme!

 
     IMG_6090.JPG     IMG_6105.JPG     IMG_6110.JPG
 
               IMG_6115.JPG     IMG_6122.JPG     IMG_6123.JPG
 
     IMG_6127.JPG     IMG_6132.JPG     IMG-20180115-WA0001.jpg     

 

Školní recitační soutěž prvního stupně proběhla 22.1.2018. V první kategorii (2.-3. ročník) se na stupně vítězů postavili tito účastníci: 3. místo - Prager Adam (3.E), 2. místo- Chmel Matyáš (3.E), 1. místo - Běhalová Dora (3.E). Všechna tři umístění druhé kategorie (4.-5. ročník) patřila dívkám: 3. místo - Kubíčková Lea (4.E), 2. místo - Plášilová Alžběta (4.E), 1. místo - Běhalová Ema (5.A). Všem srdečně gratulujeme a postupujícím přejme hodně úspěchů v okresním kole recitační soutěže.

     IMG-20180122-WA0011.jpg     IMG-20180122-WA0020.jpg

 

V říjnu a v listopadu obě první třídy absolvovaly kurz bruslení pořádaný Službami města J. Hradec. Proběhlo celkem 7 lekcí, ve kterých se děti, rozdělené do skupin podle výkonnosti, zdokonalovaly ve svých bruslařských dovednostech. Na konci kurzu všechny děti zvládaly bruslit bez pomoci a bylo vidět obrovské zlepšení všech zúčastněných. Všichni se těšíme na pokračování kurzu ve druhé třídě. 

V září navštívili žáci 1.A Výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se tradičně koná na 3. ZŠ v Jindřichově Hradci. Prohlédli jsme si krásně naaranžované květiny a také mnoho známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny. Pro děti bylo připraveno k plnění i mnoho úkolů, do kterých jsme se rádi zapojili. Zaujala nás i zvířátka, o která se ve škole starají děti v přírodovědném kroužku.

V listopadu absolvovali žáci 1.A první část dopravní výchovy na hřišti DDM v Jindřichově Hradci. V teoretické části jsme se seznámili s některými dopravními značkami a pravidly silničního provozu z pohledu chodců a prakticky jsme si vyzkoušeli jízdu po hřišti na koloběžkách a autíčkách.

Fotografie z těchto akcí najdete ve Fotogalerii.

 

V úterý, 12.prosince, navštívili žáci z 8. a 9. tříd a někteří  pedagogové Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Viděli převlekovou hudební komedii „Holka nebo kluk“, která byla zpracována podle stejnojmenného filmu. Všichni se dobře bavili a návštěva divadla a také krátká procházka vánočně vyzdobeným městem se všem líbila.

 

V úterý,  5. prosince, navštívil naší školu tradičně Mikuláš se svou družinou. 

Vlastně to byli Mikulášové dva, protože žáci  9.A  a  9.B připravili mikulášský program pro své mladší spolužáky  na prvním stupni.   Při své návštěvě zkontrolovali také ředitelnu a sekretariát, nevynechali ani pana školníka a paní uklízečky a svou cestu zakončili ve školní jídelně. 

DSCN0303.JPG     DSCN0306.JPG

                   DSCN0307.JPG     DSCN0321.JPG

Všem žákům, kteří  tento program připravili, moc děkujeme, protože se jim velmi povedl.

 

30.11. 2017 se konal sběr papíru v  Soutěži s panem Popelou. Její výsledky najdete právě zde.

 

I v letošním roce se v 5.A realizuje projekt "Čteme si navzájem". Třídu navštívily maminky žáků, které nám představily oblíbenou knihu z dětství, přečetly nám z ní ukázku a ochotně odpovídaly na dotazy dětí ohledně čtenářství. Všem velmi děkujeme a těšíme se na setkání s dalšími rodiči a jejich knihami.

     IMG_6075.JPG     IMG_6076.JPG     IMG_6077.JPG

 

Interaktivní výstava  pro děti z 1. stupně
Téma vesmír zakončila 5.A vytvořením interaktivní výstavy, kterou připravila pro své spolužáky z 1. stupně. Poslední týden v listopadu si děti  mohly vyzkoušet skafandr, kyslíkové bomby, kabinu raketoplánu, dalekohled, oběžnou dráhu planet i  sluneční soustavu. Jsme rádi, že výstava splnila svůj cíl. Bylo vidět, že si ji děti náležitě užily. 
 kosmo (1).JPG      kosmo (6).JPG       kosmo (7).JPG
                kosmo (2).JPG       kosmo (3).JPG
                                        kosmo (4).JPG     kosmo (5).JPG

 

V pondělí 4.12.2017 se konala již tradiční akce Školní liga futsalu pro žáky 6. a 7. ročníků. Naši kluci obsadili krásné druhé místo ve složení Hronza L., Žiga Z., Petr M., Jiránek R., Vokůrka J., Ambrož M., Nedvěd L., Ondřej J., Krátký J., Jon R., Stoklasa T., Hercog A. a Vlk F. Úspěch byl korunován vyhlášením Martina Petra nejužitečnějším hráčem turnaje. Děkujeme.

IMG_20171204_114040.jpg     IMG_20171204_123701.jpg     IMG_20171204_124606.jpg

 

V pátek 24.11.2017 proběhla pro žáky 9. ročníků beseda s Františkem "Čuňasem" Stárkem. Informaci o této akci najdete zde.

 

V pátek 10.11.2017 se v rámci Příběhů bezpráví konala beseda ke Dni boje za svobodu a demokracii, kdy si připomínáme výročí sametové revoluce. Na naší besedu přijali pozvání paní Drahomíra Blažková a Ivana Neumannová, které se snažily žákům 9. ročníků přiblížit atmosféru této doby popisem fotografií, vyprávěním příběhů, zážitků nejen z období 17. listopadu. Dík patří našim hostům i  žákům za pozornost a také všem, kteří připravili plakáty z období Sametové revoluce.

Beseda - 1989      DSCN0602.JPG

DSCN0603.JPG     DSCN0607.JPG     IMG_20171110_122726.jpg

 

Naše škola se zapojila do sběru elektrobaterií a drobných elektrospotřebičů. Letos jsme sebrali o 100 % více tohoto nebezpečného odpadu než loni, a tím naši žáci výrazně pomohli třídění odpadu a ochraně přírody.

Zde je k dispozici výsledková listina sběru. 

 IMG_20171109_095045.jpg     IMG_20171030_143010.jpg     IMG_20171030_135702.jpg

 

 

Halloween - pátek 3.11.2017:

2. listopad je v Čechách tradičně spjat s Památkou zesnulých. Jak předvečer svátku všech mrtvých slaví v anglicky mluvících zemích,to si vyzkoušely i děti z pátých tříd naší školy. V pátek 3. listopadu pro ně žáci 6.B připravili velkou halloweenskou party. Stylově vyzdobili tělocvičnu netopýry, duchy, kostlivci a dýněmi a zorganizovali pro své kamarády soutěže a úkoly. O legraci a smích nebyla nouze. Děti se oblékly do krásných kostýmů upírů, duchů a čarodějnic a celé dopoledne plnily mnoho zábavných aktivit, jako například lovení jablek z lavoru s vodou, tvoření dýní, prolézání pavučinou nebo vyrábění mumie. Na závěr akce nechyběl taneční rej všech krásných masek. Akce měla strašidelně zábavnou atmosféru a všechny tři třídy si ji užily.

IMG_8214.JPG     IMG_8242.JPG     IMG_8250.JPG

IMG_8244.JPG     IMG_8248.JPG     IMG_8252.JPG  IMG_8255.JPG     IMG_8266.JPG     IMG_8271.JPG  IMG_4051.JPG  IMG_3996.JPG  

 

Také letos se rozvlnila 2. základní škola ve strhujícím rytmu Zumby. V rámci už tradiční akce DVOJKA V POHYBU se v pondělí do městské haly vydaly 1. – 4. třídy a v úterý pak celý úctyhodný „zbytek“ školy, tedy téměř 300 dětí!

                Za každou třídu soutěžilo v prvním, nejdelším kole 15 dětí. To v úterý znamenalo 160 tanečníků najednou na ploše, což by možná leckoho vyděsilo, ne tak paní učitelku Lucii Hronovou, která tradičně organizaci této akce zastřešuje a hlavně ji celou moderuje a spolu s dětmi odcvičí. Do finále postoupilo nejlepších 12 a ti už všichni přinesli svým třídám body, stejně jako učitelé, kteří si také vyzkoušeli dvě písničky za mohutného povzbuzování „jejich“ dětí. Odměny pro vítěze byly drobné, ale výkony snad o to větší.

                Letošní ročník navíc ozdobilo předtančení chlapecké skupiny roztleskávačů - Potaboys, i oni nacvičili sestavu pod vedením zmíněné paní učitelky a jejich výkon si vysloužil obrovské povzbuzování od ostatních spolužáků. Na závěrečné dvě písně si na palubovce mohl zatančit, kdo chtěl a to už zůstal sedět opravdu málokdo.

                Velký dík patří všem dětem, které se podílely na organizaci akce, což je především tým roztleskávaček a vybraní deváťáci, ale také všem vyučujícím, jejichž aktivní účast je dětmi vždy velmi oceňována. Další Zumba čeká dvojku nejdřív za rok, ale už na začátku prosince se třídy utkají v turnaji Frisbee, tak hodně zdaru a dobré nálady.

 

Tematický den "SVOBODA ZVÍŘAT" byl v 5.A zaměřený na péči o domácí mazlíčky,ale dotkl se také problematiky týraných zvířat jejich ochrany v celosvětovém měřítku.

IMG_5966.JPG     IMG_5969.JPG     IMG_5970.JPG

               WP_20171031_08_34_25_Pro.jpg     WP_20171031_09_02_07_Pro.jpg     WP_20171031_08_38_20_Pro.jpg

                               WP_20171031_11_21_11_Pro.jpg     WP_20171031_11_30_53_Pro.jpg

 

27. září navštívila třída 5.E zámek v Jindřichově Hradci. Průvodkyně si pro děti připravila výběr z prohlídkových tras. Seznámila je s historií zámku, šlechtickými rody, které zde sídlily, s tradicemi a pověstmi. Exkurze byla pro děti velmi zajímavá.

zámek (1).JPG

18. října byli žáci 5.E v Muzeu Jindřichohradecka v minoritském klášteře na výstavě Afrika hravá, která byla spojena s edukační dílnou pro děti.

afrika (13).JPG

A do třetice nastoupili žáci 5.E na jindřichohradeckém nádraží do legionářského vlaku. Prohlédli si 13 historických vagonů, kterými se přepravovali legionáři v letech 1918-1920 po Transsibiřské magistrále. Dětem se nejvíce líbil vagon velitelský, obrněný a zdravotnický a zajímala je i ukázka dobových uniforem a zbraní.

legiovlak (23).JPG

Fotografie z těchto tří akcí 5.E najdete ve fotogalerii.

 

29. září se žáci 3.A a 3.E zúčastnili exkurze do ZOO Na Hrádečku v Horní Pěně. Počasí dětem obzvlášť přálo, na komentované prohlídce se dověděly mnoho zajímavých informací, poznaly nová zvířata a celý den mimo školu si velmi užily.

IMG_20170929_114054.jpg      IMG_20170929_114435.jpg

 

Žáci 6.B se vydali v září na svůj adaptační pobyt do penzionu v Pístině, aby se mezi sebou, ale také se svou třídní učitelkou lépe poznali také mimo školu a aby ukázali a objevili své dovednosti, naučili se pracovat v kolektivu a při různých vědomostních a sportovních aktivitách. To, že se poznali i mimo školu, jistě přispěje k lepšímu stmelení kolektivu. 

     2017-09-26-PHOTO-00001112 (1).jpg     IMG_6265.JPG     IMG_6301.JPG

     IMG_6283.JPG     IMG_8082.JPG     IMG_8108.JPG

     IMG_6378.JPG     IMG_6444.JPG     IMG_8025.JPG

                         IMG_8070.JPG     IMG_8086.JPG

 

Žáci třídy 6.A se zúčastnili adaptačního pobytu v malebné obci Pístina ve dnech 18. - 19. září 2017. Vedoucí programu adaptačního pobytu byl Mgr. Pavel Kún, který pro děti připravil velmi pestrý program, složený ze sportovních aktivit a různých her, při kterých žáci poznávali vzájemné chování při řešení různých situací. Z dvoudenního pobytu si žáci odvezli spoustu znalostí o své třídě, poznali své silné, ale i slabé stránky. Vytvořili erb třídy a třídní pravidla, kterými se budou v průběhu školní docházky řídit.

IMG_20170918_110021.jpg     IMG_20170918_110029.jpg     IMG_20170918_150847.jpg 

                 IMG_20170918_152402.jpg     IMG_20170918_203456.jpg

IMG_20170918_203742.jpg     IMG_20170918_210755.jpg     IMG_20170919_103500.jpg

                 IMG_20170919_135148.jpg     IMG_20170919_140001.jpg

 

 

V září 2017 uplynulo 120 let od vysvěcení naší školy jako nové chlapecké školy a ode dne, kdy bylo v naší škole  zahájeno vyučování. Jak se můžete dočíst v kapitole o historii naší školy, byla budova postavena za 14 měsíců (!).

U příležitosti významného jubilea proběhlo na škole v pátek 22.9.2017 setkání bývalých a současných učitelů, představitelů města a ředitelů dalších jindřichohradeckých škol. Ředitel školy a starosta města promluvili o významu a plánech naší školy a paní učitelka Menclová připomněla historii naší školy a její významné ředitele. Návštěvníci si poté poslechli koncert našich žáků pod vedením pana učitele Bartoše a pak si mohli prohlédnout školu a tabule s fotografiemi a dalšími připomínkami historie a současnosti naší školy.

Celou oslavu zakončilo posezení ve školní jídelně a drobným občerstvení, které bylo neformálním setkáním bývalých a současných učitelů školy.

Oslavy školy byly zakončeny Dnem otevřených dveří v pátek 29.9.2017, kdy byla škola otevřena pro veřejnost, takže zájemci si mohli prohlédnout současnou školu a také expozici o její historii.

Fotografie z oslav 120. výročí školy najdete ve fotogalerii.

 

Ve čtvrtek 21. září se uskutečnila exkurze pro 8. ročníky do podniku Jihosepar a.s. Vimperk, který se zabývá zpracováním odpadů. Po krátkém představení firmy jsme ,,nakoukli" do hal na zpracování odpadů, skladovacích prostor a zázemí této moderní firmy. Nakonec došlo i na diskusi o odpadovém hospodářství a krátké seznámení s daňky a jeleny, v přilehlé oboře. Poté jsme se přesunuli Na Kubovu Huť, kde jsme absolvovali nelehkou túru na Boubín a okolí, včetně Boubínského pralesa. Všem zúčastněným děkuji.

     IMG_20170921_083658.jpg      IMG_20170921_091028.jpg     IMG_20170921_092038.jpg

                      IMG_20170921_120914.jpg     IMG_20170921_133042.jpg

 

 

 

 

Jídelníček:

jídelníček - květen

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3