Základní škola Jindřichův Hradec II,
Janderova 160

  Školní rok 2018/2019  

Vánoce u koní 4.E

         IMG_20181220_112751.jpg        IMG_20181220_112803.jpg        IMG_20181220_112829.jpg

         IMG_20181220_112835.jpg        IMG_20181220_112928.jpg        IMG_20181220_113002.jpg

         IMG_20181220_113130.jpg        IMG_20181220_113255.jpg        IMG_20181220_114118.jpg

 

Vystoupení v pečovatelském domě 4.E

18.12. jsme navázali na besedu se seniory a navštívili jsme tentokrát my pečovatelský dům. Skupina hudebníků si připravila pod vedením pana učitele Bartoše pásmo koled, skupina výtvarníků přichystala s paní učitelkou Šulcovou malé dárečky. Závěrem jsme si všichni společně zazpívali a ukončili vystoupení tanečkem.

         IMG_20181218_133335.jpg       IMG_20181218_133723.jpg       IMG_20181218_133819.jpg
                              IMG_20181218_135807.jpg       IMG_20181218_135818.jpg
         IMG_20181218_133445.jpg        IMG_20181218_135145.jpg        IMG_20181218_135503.jpg
                             IMG_20181218_135305.jpg        IMG_20181218_140652.jpg
 
 
6.A v Rádiu Česká kanada 
 
Dne 13.12. 6.A navštívila místní Rádio Česká Kanada. Exkurze do nitra fungování malého rádia byla zajímavá a dětem se to líbilo, vyzkoušely si číst zprávy a byly i součástí živého vysílání!:-) Navíc svými dotazy zjistily zajímavé věci o fungování rádiového vysílání a někteří se inspirovaly i pro budoucí zaměstnání..Děkujeme za zprostředkování ČHK.
 
     ob001.jpg     ob002.jpg     ob003.jpg
 
 
 
Úspěch malé akordeonistky z naší školy

Terezka Chalupová z 1.A uspěla na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze, kde vybojovala krásné druhé místo. Blahopřejeme! Terezka připravila i vystoupení pro svoje spolužáky v 1. A.  

MVI_6201.jpg
 
"KRABICE OD BOT"

Děti z 1.A se zapojily do charitativního projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické s názvem Krabice od bot. Oblečení, hračky, psací potřeby, knihy, omalovánky a hry zaplnily 10 krabic, které byly určeny pro kluky a holky z chudých rodin.Věříme, že z nich děti budou mít radost. Zároveň jsme rádi, že jsme  díky této akci mohli poznat, jak se dá pomoci ostatním dětem.
 
           Krabice od bot 1.JPG     Krabice od bot 2.JPG     Krabice od bot 3.JPG
 
 

Beseda se seniory 4.E

6.12. jsme pozvali k nám do třídy seniory z Mesady a Ledaxu. Připravili jsme si krátký program, malé pohoštění a mnoho otázek především na téma Vánoce. Dozvěděli jsme se, jak se dříve slavily Vánoce, jaké se dodržovaly zvyky a jaké dárky byly pod stromečkem. I babičky a dědečkové se nás ptali. Uvědomili jsme si, že Vánoce nejsou pouze o dárcích, ale hlavně o chvílích strávených s rodinou.

         IMG_20181206_110129.jpg      IMG_20181206_110159.jpg      IMG_20181206_110838.jpg
         IMG_20181206_110858.jpg      IMG_20181206_110928.jpg      IMG_20181206_112100.jpg
         IMG_20181206_112108.jpg      IMG_20181206_113846.jpg      IMG_20181206_113856.jpg
                                               IMG_20181206_114516.jpg

5.12. Mikuláš ve 4. E

I v letošním roce naši třídu navštívili čerti spolu s anděly a Mikulášem. Skoro všichni byli pochváleni. Jen několik hříšníků přísahalo na pekelnou knihu. Moc jsme si to užili.

          IMG_20181205_100521.jpg      IMG_20181205_100826.jpg       IMG_20181205_100849.jpg

        IMG_20181205_100923.jpg     IMG_20181205_101133.jpg     IMG_20181205_101215.jpg

                        IMG_20181205_101516.jpg       IMG_20181205_103142.jpg

 
 
"Čerti a Mikuláš v 1.A"

Mikulášský průvod navštívil 5. prosince také děti v 1.A. Společně jsme zarecitovali  básničky, zazpívali písničku a odměnou  nám byl  balíček pamlsků. Všechny děti ze třídy musely přísahat  na pekelnou knihu, kde slíbily, že se budou chovat spořádaně po celý rok.
 
       Certi1.jpg     Certi 2.jpg     Certi3.JPG  
 
 
"Čteme si navzájem v 1.A"
 
Naše další pozvání  do projektu "Čteme si navzájem" přijala prababička jednoho z prvňáčků. Potěšila nás příběhem o Vánocích z knihy Mikeš, kterou napsal Josef Lada. Děti pak se zaujetím poslouchaly vyprávění o tom, jak se dříve v rodinách slavily Vánoce, jak se  žilo na vesnici a jaké to bylo ve škole. Těšíme se na další čtenáře.
 
      Cteme si navzajem 1.JPG     Cteme si navzajem 2.JPG     Cteme si navzajem 3.JPG

 

Sportovní trojboj pro žáky 1. stupně

29.11.2018 se konal Sportovní trojboj pro žáky 1. stupně. Děti se těšily na stadion, kde by mohly předvést své atletické dovednosti. Pořadatelé turnaj ale kvůli nepříznivému počasí přeložili do sportovní haly. Zde se soutěžící poměřili ve třech disciplínách - skoku z místa, člunkovém běhu a hodu kroužkem na cíl. První dvě disciplíny zvládli žáci naší školy výborně, ale hod na cíl se nevyvedl. Přesto naše družstvo získalo krásné druhé místo. Všem patří velká pochvala nejen za výkony, ale i za vzorné chování.

V družstvu byli tito žáci: Vítek Jelínek, Valentýna Machartová, Berenika Nováková, Matěj Valášek, Adam Jakoubek a Lea Kubíčková.

        IMG_20181129_085932.jpg       IMG_20181129_090955.jpg       IMG_20181129_091339.jpg

        IMG_20181129_091451.jpg       IMG_20181129_092146.jpg       IMG_20181129_092312.jpg

        IMG_20181129_092657.jpg       IMG_20181129_102450.jpg       IMG_20181129_102844.jpg

        IMG_20181129_103315.jpg       IMG_20181129_104316.jpg       ředitelna 2.jpg

 

Závěrečnou zprávu z pobytu 9. tříd na Hajnici v roce 2018 si můžete přečíst zde.

 

Aktuální fotografie z naší školní jídelny:

          20181010_120156.jpg         20181010_120253.jpg

                                   20181022_112558.jpg         20181022_112616.jpg   

 
 
V rámci oslav stoletého výročí Československa připravili žáci 9.A a 9.B zajímavý program pro své mladší spolužáky. Seznámili je s nejdůležitějšími událostmi, které vedly ke vzniku samostatného státu 28. října 1918. Všechny skupiny pracovaly velmi dobře a zodpovědně a patří jim za to velké poděkování.

                     DSCN0778.jpg     DSCN0792.jpg

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

31. října si třída 7.B opět připravila tematický den v duchu anglosaského svátku Halloween. Děti z 5.A a 5.E se ten den převlékly do hrůzostrašných kostýmů a pobavily se při plnění různých úkolů, které pro ně připravili starší kamarádi.  Zkusily si například prolézat velkou pavučinou, udělat z kamaráda mumii pomocí obvazů nebo si ústy vylovit jablka z lavoru plného vody. Celé soutěžení bylo zakončeno tanečním rejem všech zúčastněných příšer. Páťáci a sedmáci si  halloweenskou party moc užili.

IMG_0185.JPG     IMG_0191.JPG     IMG_0208.JPG

                                        IMG_0222.JPG

IMG_0199.JPG     IMG_0214.JPG     IMG_0228.JPG

 

V úterý 17. října úderem osmé hodiny se na 2. ZŠ otevřela improvizovaná volební místnost a žáci naší školy měli možnost si demokraticky zvolit svého kandidáta, který je bude zastupovat tento rok ve školním parlamentu. Dívky a chlapci ze 7. B spolu se členy loňského parlamentu připravili volební místnost se skutečnou urnou, volebními lístky, plentou a všemi dalšími náležitostmi. Aby byla volba podle všech pravidel, museli se žáci prokázat volební komisi žákovskou knížkou a třídní učitelé občanským průkazem. Ve 12h se volební místnost uzavřela a žáci pod přísným dohledem členů komise hlasovací lístky sečetli a posléze byly vyhlášeny výsledky.

IMG_0035.JPG     IMG_0053.JPG     IMG_0064.JPG

              IMG_0046.JPG     IMG_0059.JPG     IMG_0071.JPG

 

Celému projektu předcházely třídnické hodiny, kde učitelé s dětmi hovořili a tvůrčím způsobem pracovali s tématy: svoboda, demokracie a aktivní účast občanů na veřejném životě a politice vůbec.

Věříme, že díky těmto a dalším akcím, které naše škola pořádá, se z žáků naší školy jednou stanou občané, kterým není lhostejný život kolem nich.

 
 
Mezinárodní den ochrany zvířat se v 1. A  odehrál v duchu příběhu o Noemově arše. Děti si prožily čtenářskou lekci se stejnojmennou knihou od Terezy Říčanové, počítaly, modelovaly zvířátka a budovaly archu. Závěr dne si děti zpestřily návštěvou DDM v J. Hradci, kde se dozvěděly řadu informací o domácích mazlíčcích.
 
Environmentální program LES si v užila 1.A v pátek  19.10. S lektorkou Nikolou Papežovou se děti seznámily s ekosystémem les, stavbou stromu i jejich druhy. Prostřednictvím několika her poznaly děti i ty, kdo les ohrožují, lýkožrouty.
 
V rámci oslav vzniku Československa se na naši republiku "podívala z výšky" i 1.A. Přes počáteční strach a obavy z výstupu  se celé třídě podařilo zdolat všechny schody a prohlédnout si naše krásné město.
(fotografie z akcí najdete ve fotogalerii)

 

Dne 5. 10. 2018 se třídy 2.A a 2.E vypravily na exkurzi do ZD Zdešov. Tam nás očekávala Ing. Pavla Steffalová- zootechnička, která nás celou exkurzí provázela. Rozdělili jsme se na 2 skupiny. První skupina navštívila dojírnu, kravín a teletník a druhá skupina se vydala plnit úkoly a pozorovat podzimní krajinu. Dětem se exkurze moc líbila. Největším zážitkem byla návštěva teletníku.

(fotografie k akci najdete ve fotogalerii)

 
  
"Městská policie v 1.A"
V rámci projektu Čím budu?, kdy chodí někteří rodiče představit dětem svoje povolání, jsme mohli v 1.A přivítat první návštěvu - tatínka, městského strážníka. Ten nás spolu se svým kolegou seznámil s prací městských policistů. Zopakovali si s dětmi základní pravidla bezpečného silničního provozu.
 
Policie 2 (1).JPG       Policie 2 (2).JPG       Policie 3.JPG
                      Policie 5 (1).JPG       Policie 5 (2).JPG       
 
 
"Poprvé v knihovně"
Děti z 1.A poprvé společně navštívily dne 5.10. Městkou knihovnu v Jindřichově Hradci. Zde se seznámily se základními pravidly půjčování knížek, orientací v knihovně a aktivitách, které knihovna nabízí.
 
MEK 2 (1).JPG     MEK 2 (2).JPG     MEK 3.JPG

 

4.10. se 3.A zúčastnila akce ENVIROMENTALNI PROJEKT LES. Fotodokumentací z této akce si můžete prohlédnout na https://photos.app.goo.gl/1PTHBcBBzUrdNgYb6.

 

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo okresní kolo soutěže v přespolním běhu. Družstva starších žákyň i starších žáků naší školy zvítězila a po skvělém výkonu postoupila do krajského kola. Mladší žáci obsadili pěkné šesté místo.

Krajské kolo se konalo 9. 10. 2018 také v Jindřichově Hradci. Naši závodníci statečně bojovali, téměř všichni ještě zlepšili své časy z okresního kola. Gratulace patří hlavně starším žákům, kteří obsadili celkové 3. místo, Vojtěch Kún doběhl v jednotlivcích na 2. místě ve skvělém čase 10:31 na 3 km. Starší žákyně se umístily na 5. místě.

Mladší žáci: Petr Binder, Vojtěch Jelínek, Martin Petr, Richard Jiránek, Tadeáš Molzer, Lukáš Nedvěd

Starší žákyně: Jitka Novotná, Rozálie Nováková, Agáta Bohatá, Magdaléna Picková, Renata Kozlová

Starší žáci: Vojtěch Kún, David Pecín, Karel Dundáček, Lukáš Waník, Matouš Kopelent, Václav Dvořák

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

          20181004_104556.jpg       20181004_113837.jpg

                          20181004_125348.jpg       20181009_095543.jpg

 

Naše škola oslavila Evropský den recyklace baterií tím, že přispěla sběrem starých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Ve dnech od 10. září do 9. října 2018 se zapojilo 10 tříd, které dohromady nashromáždily přes 180 kg především baterií. Všem zúčastněným kolektivů děkuji a vítězům gratuluji.

Výsledky sběru můžete zjistit v následujícím přehledu.

     IMG_20181016_073234.jpg   IMG_20181016_095221.jpg   IMG_20181016_073239.jpg

 

Dne 4.10.2018 se vypravila třída 4.A a 4.E do Valtínova obdivovat krásy přírody na počest stoletého výročí naší země. Obě třídy postupně vylezly na rozhlednu a pak obešly naučnou stezku, která vedla nádherými lesy, kolem rybníků a skal. Podívali jsme se i na Ďáblovu prdel, zahlédli jsme orla mořského a společně jsme se pobavili. Celý výlet byl zajímavý a velice jsme si ho užili.

Dorota Elian, Anežka Feiglová, Alexandra Reisnerová, Nela Holcová

(fotografie k akci najdete ve fotogalerii)

 

 

Soutěž s panem Popelou      pan-popela.jpg

 

Ve dnech 17.-18. září 2018 se konal Adaptační pobyt třídy VI.A v Pístině. Pobytu, který je zaměřen na klima třídy a tvorbu kolektivu, se zúčastnilo 24 žáků. Pod vedením paní učitelky D.Duškové jsme zažili mnoho aktivit zaměřených na osobnostně sociální výchovu. Počasí nám přálo, takže mnoho aktivit a her probíhalo venku. Dětem se asi nejvíce líbila Noční hra, Víceboj či Hodina pravdy. Reflexe od dětí byla pozitivní, děkujeme paní učitelce za organizaci.

IMG_20180917_111606.jpg  IMG_20180917_141545.jpg  IMG_20180917_200446.jpg

                  IMG_20180918_093710.jpg  IMG_20180918_105017.jpg

 

 

První školní den v 1.A....   jitka.jpg 

  Školní rok 2017/2018

(fotografie k některým níže uvedeným akcím najdete ve fotogalerii)

5.A POZNÁVALA NOVOHRADSKO

Pobytová akce, která byla realizována z grantu Jihočeského kraje, jehož cílem byla podpora environmentální výchovy dětí, probíhala od 12.6. -14.6.  v Novohradských horách – Terezině údolí. Mgr. Tomáš Smrž z centra Cassiopeia  pro nás jako lektor připravil program a provázel nás celým pobytem. První den jsme si užili poznávání přírody v údolí říčky Stropnice, koupel u umělého vodopádu a seznámili jsme se s historií krajinného parku. Druhý den nám počasí nepřálo, proto jsme se vypravili do Nových Hradů, kde jsme viděli hrad, zámek i původní starou kovárnu. Odpolední výlet na Kraví horu jsme odvolali a čekaly nás hry s environmenátlní  tematikou.  Poslední  den jsme podnikli výpravu na gotickou tvrz Cuknštejn a viděli řadu dalších přírodních zajímavostí, které údolí nabízí. Pak už následoval odjezd do Jindřichova Hradce. Děti hodnotily akci velmi pozitivně  i přesto, že byla nejen díky počasí mnohdy náročná.

IMG_6129.JPG  IMG_6134.JPG  IMG_6141.JPG  IMG_6154.JPG  IMG_6157.JPG  IMG_6173.JPG  IMG_6177.JPG  IMG_20180614_101328.jpg

Co prožila 5.A v květnu

MORAVSKÝ KRAS + MUZEUM ANTHROPOS

Třídy 5.A a 4. A vyrazily na školní výlet do Moravského krasu. Kromě krásné přírody a objevu několika mloků skvrnitých,  prošly děti celým zpřístupněným  komplexem Punkevních jeskyní, ocitly se téměř na dně propasti Macocha a s menšími obavami se  projely loďkami po říčce Punkvě. Na zpáteční cestě je v Brně čekala zastávka v muzeu Anthropos, kde zhlédly expozici o vývoji člověka, archeologické nálezy a také podobu mamuta v reálné velikosti.

školní výlet (2).jpg  školní výlet (3).jpg  školní výlet.jpg  školní výlet (4).jpg

 

„CESTA A KAMENY ZMIZELÝCH“

Výstupy projektu Cesta, který se zabýval holocaustem, byly prezentovány v ZŠ Nicholase Wintona v Kunžaku při příležitosti návštěvy paní Ruth Hálové a Zuzany Marešové. Obě dámy velmi ocenily práci dětí z 5.A a poděkovaly jim za to, že se tímto tématem zabývaly.

I díky této akci se nám podařilo navázat spolupráci  se spolkem Zikaron. V Jindřichově Hradci jsme se zúčastnili  odhalování pamětní desky  a „kamenů zmizelých“rodiny Stampfovy  a do školy za námi přišla Mgr. Marta Léblová, která nám ještě detailněji vyprávěla o osudech této židovské rodiny.

 Kameny zmizelých.jpg   KZ beseda.jpg      Ruth Hálová.jpg     Zuzana MAREŠOVÁ.jpg  

„O PIŠTCI A AUTECH“

Další z pohádek Gianni  Rodariho, která byla inspirována známým příběhem Krysaře, si připravili pro spolužáky a děti ze školní družiny  členové Dramatického kroužku. Příběh byl situován do dnešní doby, kdy se v malém městečku řešil problém s nedostatkem místa pro hru dětí a velikým množstvím aut, která město zaplavila. Diváci se mohli podílet na závěru  příběhu. Vybrali si „šťastný“ konec a starostu zachránili.

IMG_20180605_131455.jpg  IMG_20180605_131549.jpg  IMG_20180605_131734.jpg  IMG_20180605_132100.jpg 

 

Čtenářské kluby

V tomto roce byly díky projektu "Společné vzdělávání na ZŠ J. Hradec II, Janderova 160" realizovaného v rámci výzvy č. 02_16_022 šablony pro MŠ a ZŠ I pořádány na naší škole čtenářské kluby na 1.  i  2. stupni  ZŠ.  1 x týdně je navštěvovalo  celkem  18 dětí (12 z 1.stupně; 6 z 2. stupně). Díky obohacení a rozšíření knižního fondu měly děti možnost širokého výběru kvalitních  titulů. Cílem čtenářských klubů byla podpora čtenářství a budování pozitivního vztahu k literatuře. Práce v klubech se zaměřovala především na čtenářské dílny a lekce,  společné sdílení, vzájemné doporučování knížek. Protože se  kluby u dětí setkaly s obrovským ohlasem, byly bychom rády, kdyby pokračovaly i v příštích letech.

                                              Jitka Vodáčková, Marie Melounková, Monika Landkammerová

IMG_5974.JPG  IMG_5976.JPG  IMG_5978.JPG  IMG_5979.JPG  

IMG_8433.jpg  IMG_8434.JPG  IMG_9226.JPG  IMG_9228.JPG

Pasování na čtenáře - 1.A a 1.E v knihovně
 
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 nastal pro naše prvňáky slavnostní okamžik. V městské knihovně byli všichni žáci pasováni rytířem na čtenáře a obdrželi zdarma knihu "Bráchova bota". Jednalo se o projekt Už jsme čtenář - Knížka pro prvňáčka určený prvním třídám.
 
20180607_091341.jpg  20180607_092800.jpg  20180607_093507.jpg 20180607_093624.jpg
 
Plavecký výcvik 1.A a 1.E
 
Obě první třídy se zúčastnily nepovinného plaveckého výcviku v našem městském bazénu. Během 5 lekcí se někteří žáci zdokonalili v plaveckých stylech, další naučili stylům novým a někteří, kteří se vody báli a měli z ní velký respekt, se naučili základům správného dýchání a především se naučili, že se bát vody nemusí. Děti byly z plavání nadšené a moc se jim líbilo. Fotografie z plavání naleznete ve fotogalerii.
 
20180509_102630.jpg   20180606_090101.jpg   20180606_100552.jpg
 
 
Školní výlet 3.A a 3.E - Staré Město pod Landštejnem
 

Školní výlet Staré Město- lanové centrum

Co se mi líbilo, názory dětí 3. E

 • koule na vodě a jak jsme v nich dělali kotrmelce
 • líbilo se mi všechno, nejvíc vodní koule, lukostřelba,  lanové centrum, létající koberec a byli tam bezva instruktoři
 • jak jsme chodili po vodě a lezení po lanech, bezva výlet
 • všechny aktivity, které jsme dělali, hodní instruktoři, kteří nám se vším pomohli
 • všechno, výletu dávám 1*, nejlepší výlet na světě, chtěla bych tam znovu
 • boje v kouli, lanové centrum a bufet
 • lukostřelba, Aquazorbing, dobré věci v bufetu
 • koule na vodě
 • běhání a boj v nafouklé kouli, lezení po lanech
 • ze všeho jsme měli radost
 • všechno, každému se výlet  musel líbit
 • boxování v koulích
 • bylo tu super, vyblbli jsme se, vylítali a přijeli jsme unavení
 • koule, lana, výlet byl super
 • lana, vodní koule, úžasný
 • kutálení po vodě
 • různá stanoviště-lezení po lanech, střílení z luku, koule na vodě
 • výlet jsem si užila, byl srandovní
 • museli jsme překonat strach
 • lukostřelba, lanová dráha, děkuji i paním učitelkám, že pro nás tenhle výlet zařídily

Co se líbilo dětem z 3.A: 

 • výlet byl super, moc se mi líbily vodní koule, lanový park a lukostřelba
 • nejvíce se mi líbily koule na vodě
 • moc se mi to líbilo, ale na nějakých atrakcích jsem se bála, bylo to super
 • nejlepší byla lana
 • výlet byl pěkný, nejvíc se mi líbily koule na vodě a lezení na lanech
 • bylo super, jak jsme dělali to sumo
 • mně se nejvíc líbilo sumo a koule na vodě a byla to sranda
 • líbila se mi nejvíc koule na vodě, chtěla bych jet ještě jednou
 • největší sranda byla, když paní učitelka vlezla do koule
 • moc jsem si to užila a bylo to fajn
 • když jsme byli na sumu, tak jsem zůstala viset hlavou dolů
 • líbilo se mi, jak se lezlo, sranda byla, jak kamarád padl a houpal se tam jak Spiderman
 • bylo to dobrý, hlavně aqua zorbing a taky sumo, lana, lukostřelba, prostě všechno
 • bylo to bezva, děkuji za zábavu paním učitelkám
 • nejvíc se mi líbily bubliny ve vodě, byl to krásný výlet, zážitek na dlouhou dobu
 • výlet se mi líbil obrovsky moc hodně

Fotografie z výletu naleznete ve fotogalerii.

 
Branná soutěž 

V pátek 25.5.2018 se skupina žáků ve složení: Vojtěch Jelínek a Richard Jiránek ze 6.B, Daniel Rohner a Marek Picka ze 7.B a Adéla Mazánková ze 7.A úspěšně zúčastnili krajského kola v branné soutěži. Závod proběhl za příjemného počasí v areálu Výstaviště České Budějovice, a.s..

Celkem se zúčastnilo 28 družstev z celého Jihočeského kraje. Naši soutěžící se s náročnými úkoly „poprali“ velice pěkně a skončili v celkovém hodnocení na 7. místě. Všem blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 
Školní výlet 1.A a 1.E - Kamenice nad Lipou  
 
V pondělí 28. 5. se obě první třídy vydaly na školní výlet do Parku Fábula v Kamenici nad Lipou. Nejprve zde děti zhlédly divadlo, prohlédly si malý zvěřinec a pohrály si na dětském hřišti. Potom se po skupinách vydaly do pohádkového sklepení, kde musely vyluštit tajenku a setkaly se zde s různými pohádkovými bytostmi. Nakonec proběhl nákup sladkostí a suvenýrů, bez kterého se neobejde žádný výlet.
 
 20180528_100113.jpg  20180528_100504.jpg  20180528_104111.jpg
 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

16. května se konalo na dopravním hřišti v J. Hradci oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci soutěžili v těchto čtyřech disciplínách: Pravidla silničního provozu, jízda po dopravním hřišti, první pomoc a jízda zručnosti.

Za 1. kategorii se soutěže zúčastnilo družstvo z 6. třídy: Nina Řeřichová, Agáta Hemberová, Štěpán Likler a Jan Pobuda. Za starší žáky soutěžili Jitka Novotná, Pavla Píchová, David Supek a Matouš Kopelent.

Soutěžící obou kategorií obsadili shodné 2. místo a všichni zaslouženě postoupili do okresního kola. Navíc David Supek vybojoval celkově 1. místo a Matouš Kopelent 2. místo v kategorii jednotlivců.

24 . května proběhlo v Třeboni okresní kolo, kde obě družstva skončila na pěkném 6. místě. David Supek zároveň obsadil 2. místo v soutěži jednotlivců.

     Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                              Lenka Prokešová

20180516_092510.jpg  20180516_120840.jpg  20180516_121447.jpg  20180516_121756.jpg  20180516_121854.jpg        

  
 
 
Školní výlet 2.A - Kamenice nad Lipou
 
Dne 24.5.2018 se uskutečnil školní výlet třídy 2.A do zábavného parku Fábula v Kamenici nad Lipou.Žáci si zde užili mnoho zábavy.
Velké zážitky měli z pohádkového sklepení,království hlavolamů,šifrované a z bludiště plného úkolů a hádanek. Ve sklepení našli i skřítka Fábulu s pokladem.
Díky krásnému počasí divadelní představení proběhlo v zahradě, kde si závěrem děti pohráli na dětských atrakcích. 
 
CIMG2441.JPG  CIMG2458.JPG  CIMG2457 (1).JPG  IMG_20180524_104047.jpg

 

Beseda se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem

Ve čtvrtek 24. 4. 2018 se obě první třídy vypravily na besedu do knihovny. Čekalo je setkání se spisovatelem Markem Srazilem, který dětem velmi poutavě přiblížil práci spisovatele, ale také svoje knihy. Během návštěvy děti zpívaly, cvičily, kreslily a strávily v knihovně příjemný čas.

20180524_100352.jpg  20180524_101713.jpg  20180524_103048.jpg  20180524_104946.jpg  

 

Návštěva divadla

Ve čtvrtek, 17. května 2018, navštívili žáci 2.stupně  a pedagogičtí pracovníci Horácké divadlo v Jihlavě, aby se pobavili divadelním filmem Petera Shaffera, „Černá komedie“. 

Provedení hry v podání jihlavských herců se velmi líbilo a všichni návštěvníci divadla prožili příjemný podvečer.

  

Jihočeský zvonek 

Dne 18. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Vladimír Pavlík (5.E) získal v I. kategorii stříbrné pásmo, Adéla Pleyelová (8.B) ve III. kategorii pásmo zlaté s postupem do krajského kola.

Krajské kolo Jihočeského zvonku se konalo 17. 5. 2018 ve Strakonicích a v těžké konkurenci vítězů okresních kol Adéla Pleyelová získala opět zlaté pásmo. Úspěch je o to větší, že to je jediné zlaté pásmo pro jindřichohradecký okres. GRATULUJEME!!!

Fotografie pořídila Magdaléna Picková z 8.B

IMG_2354.jpg   IMG_2357.jpg

Listování

V úterý 15.května se u nás ve škole uskutečnilo tak trochu zvláštní divadelní představení dvou herců „s knihou v ruce“. Jednalo se o projekt Listování. Žáci měli možnost zhlédnout zajímavé scénické čtení, které velice poutavou formou nabídlo dětem zcela nový zážitek z četby. Mladší žáci se pobavili při předčítání knihy Prázdniny blbce číslo 13 od Miloše Kratochvíla a starší žáci poznali legendární dvojici cestovatelů Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Malí i velcí si Listování užili.

 IMG_9156.JPG  IMG_9157.JPG

 

Jak se vaří zdraví

6.A se podílela na spolupráci při realizaci projektu Jak se vaří zdraví,
zaměřeného na zlepšení pestrosti ve školním stravování a na zdravý
životní styl žáků základních škol.
Akce proběhla dne 12.5. 2018.
Poděkování patří žákům třídy 6.A, kteří se přípravy a samotné akce
zhostili s nadšením a vysokým nasazením :)

20180512_123950[1].jpg  20180512_133604[1].jpg  20180512_152627[1].jpg

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

V pátek 11. 5. 2018 se uskutečnila soutěž hlídek mladých zdravotníků mladší i starší kategorie. Naše škola měla tradičně zastoupení v obou kategoriích. Při ošetřování připravených zranění prokázali všichni dobré znalosti první pomoci a především si všichni sami vyzkoušeli různé situace první pomoci ve skutečnosti, což se od výuky v kroužku velmi liší. Obě družstva skončila shodně na nepopulárním bramborovém 4. místě, ale získané zkušenosti jsou mnohem cennější než konečné umístění. Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy a výborné výkony. Pavlína Svobodová

20180511_101610.jpg  20180511_103508.jpg   20180511_105504.jpg  20180511_123115.jpg

Akce 5.E během školního roku 2017/2018

 V listopadu byla 5.E na Hvězdárně Františka Nušla v Jindřichově Hradci.

IMG_4123.JPG

V průběhu zimních měsíců chodila třída 5.E na bruslení. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

IMG_4388.JPG  

V dubnu proběhlo několik akcí. 20. 4. 2018 Den Země - celý den byl věnován naší planetě a vesmíru.

IMG_5242.JPG  IMG_5246.JPG 

26. 4. 2018 proběhla beseda s MUDr. Jitkou Čechovou - "První pomoc s praktickými ukázkami". Paní doktorka mezi nás přišla ještě jednou. Tentokrát byla beseda věnována tématu "Sexuální výchova mladšího školního věku"

IMG_5288.JPG   IMG_5304.JPG  IMG_5337.JPG

27. 4. 2018 nás navštívil pan Mikulecký a přiblížil práci četnictva 1. republiky a ukázal výzbroj a výstroj četníků. 

IMG_5360.JPG  IMG_5396.JPG  IMG_5402.JPG  

2. 5. 2018 šla 5.E pěšky do Děbolína do výtvarné dílny vyrobit hrneček ke Dni matek.

IMG_5573.JPG  IMG_5603.JPG   

 

1.A ve výtvarné dílně v Děbolíně 

Dne 4.5. 2018 se třída 1.A vydala pěšky na výpravu do Děbolína. Zde jsme ve výtvarné dílně vytvořili dárek pro maminky k jejich svátku, opekli si buřty na ohýnku a trochu si pohráli na hřišti. Zpátky jsme opět vyrazili pěšky a trochu unavení, ale plní dojmů jsme dorazili zpátky ke škole. Všichni jsme si pěší výlet užili a těšíme se, že dárek maminkám udělá radost. 

20180504_094135.jpg   20180504_114429.jpg

 

Výtvarná dílna Děbolín - 3.A a 3.E

Třídy 3.A a 3.B navázaly v dubnu na každoroční výpravu do výtvarné dílny v Děbolíně, kde vyráběly dárky pro maminky k Svátku matek. Počasí nám opět přálo, po cestě děti poznávaly přírodu a v dílně se seznámily s novou výtvarnou technikou. Všichni zaslouží také pochvalu za chování.

IMG_20180430_104538.jpg  IMG_20180430_110452.jpg  IMG_20180430_115206.jpg 

 

Konverzační soutěž v NJ

Již tradičně se 2. května 2018 konala „Konverzační soutěž v německém jazyce.“

Letos se jí zúčastnilo 9 žáků ze sedmých a osmých tříd, kteří předvedli velmi dobré znalosti německého jazyka.

Na 1.místě mezi žáky, kteří se učí němčinu jako 1. cizí jazyk se umístil Marek Picka ze 7.B, na 2.místě byl Pavel Jelínek, také ze 7.B a 3. místo obsadil Lukáš Pícha ze 7.A.

David Supek  z 8.A obsadil 1. místo a Anna Wimmerová, také z 8.A,  obsadila 2. místo mezi němčináři, kteří mají němčinu jako 1. cizí jazyk.

Kristýna Šubová a Karolína Šerhaklová obsadily shodně 1. místo, Markéta Srpová byla na 2. místě a Adéla Volárová na 3. místě. Všechna děvčata jsou z 8.A a učí se němčinu jako 2. cizí jazyk.

Všem soutěžícím gratulujeme k velmi pěkným výkonům.

 

Den Země 

Ve čtvrtek 19.4. na prvním stupni a v pátek 20.4. na druhém stupni si vybrané třídy připomněly Den Země. Tématický den dětský parlament zaměřil na vesmír, a tak se výuka přizpůsobila a zaměřila na aktivity a výuku spojenou s otázkami zaměřenými na zajímavosti o vesmíru.

Děkujeme všem, kteří se na TD podíleli. Jirka Vodáček

IMG-20180420-WA0001.jpg   IMG-20180420-WA0013.jpg

 

Třída 3.E v pečovatelském domě

V pátek 27.4.2018 navštívila naše třída 3.E po 4 měsících znovu pečovatelský dům v Jindřichově Hradci.

Při plánování červnového vystoupení v tomto domě napadlo děti, že by rády také seniorům pomohly i jinak.

S paní Matouškovou, která pracuje v pečovatelském domě, jsme se dohodli, že pomůžeme vyrobit jarní výzdobu. Některé děti vyráběly květiny z krepového  papíru, filcu a špejlí, ostatní zatím osázely truhlíky opravdovými květinami. Na závěr děti pomohly celý dům vyzdobit .

Věříme, že se výzdoba bude obyvatelům domu líbit.

Třída 3. E

      

 

Živá knihovna

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se žáci devátých ročníků měli možnost setkat s lidmi, kteří se v průběhu svých životů dostali do velice komplikovaných situací, zapříčiněných rodinnými nebo osobními postoji (domácí násilí, psychické komplikace, život na ulici, drogy, alkohol,…).

Díky těmto zkušenostem se přišli podělit o své příběhy v rámci projektu ŽIVÁ KNIHOVNA (pod záštitou Amnesty International ČB), kde se snažili nastínit klady a zápory dnešní společnosti, osobní řešení daných problémů a žákům dali možnost, ptát se na jakékoliv otázky spojené s těmito příběhy. 

Závěrem žáci poděkovali za  velice záživnou besedu jak aktérům příběhů, tak samotným organizátorům dlouhým potleskem.

Žákům děkujeme za příkladný přístup, společnosti Amnesty International ČB za realizaci

projektu a panu učiteli Mgr. Vodáčkovi za zprostředkování celé akce.IMG_5167.JPG

Branná soutěž

V úterý 24. 4. 2018 se naše škola zapojila do projektu POKOS (Příprava občana k obranně státu), který Město Jindřichův Hradec, ve spolupráci s Vojenským útvarem Jindřichova Hradce, připravilo. Akce se uskutečnila v městském lese (Na Šajbě).

Trasa pro jednotlivá družstva měřila 4,8 km a soutěžící plnili různé disciplíny (překonávání lanové dráhy, určování světových stran, prokázání znalostí z topografie – práce s mapou a buzolou, odhad vzdálenosti, hod granátem na cíl, předvedení základní dovednosti první pomoci, střelba ze vzduchovky). Zároveň jim v průběhu trasy byl měřen čas.

Naše družstvo ve složení: Vojtěch Jelínek, Richard  Jiránek (oba ze 6.B), Daniel Rohner, Marek Picka (oba ze 7.B) a Adéla Mazánková (ze 7.A) si v soutěži vedlo velice pěkně a v celkovém hodnocení skončilo na třetím místě.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

    

 

Tonda Obal

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhl na 1. stupni projekt zaměřený na správné třídění odpadů s názvem Tonda Obal od společnosti EKO-KOM. Děti se seznámily s materiály, které vznikají z vytříděného odpadu, především z plastů. Zhlédly video o třídících linkách a prakticky si vyzkoušely třídění odpadu. Touto akcí jsme si připomněli Den Země.

 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

V úterý 10. dubna 2018 se na naší škole uskutečnil zápis do budoucích 1. tříd pro školní rok 2018/2019. Naše paní učitelky si pro děti připravily celou řadu aktivit, ve kterých předškoláčci prokázali, že jsou na začátek školní docházky dobře připraveni. Aby se zkrátilo jejich čekání, byl pro děti přichystán doprovodný program. Ve školním roce 2018/2019 budou v 1. ročníku otevřeny opět 2 třídy.

 20180410_143717.jpg  20180410_145702.jpg  20180410_161406.jpg   20180410_145847.jpg             20180410_161502.jpg   20180410_165226.jpg

Odpoledne s Andersenem

V pátek 23. 3. 2018 se na 2. ZŠ v J. Hradci uskutečnilo odpolední setkání dětí z 1.A, 3.A a 3.E. Nejednalo se o ledajaké odpoledne, ale o „Odpoledne s Andersenem.“ A jak se dětem líbilo, a co jsme všechno stihli si můžete přečíst na následujících řádcích, které o akci napsaly samy děti.

Tato třídní akce se konala 23.3. na 2.ZŠ. Třídy 3.A a 3.E dopoledne dělaly nepečené dorty. Třeťáci si vzali po skupinkách na starost malé prvňáčky. Společně s nimi potom prováděli různé aktivity – chodili po škole a hledali papírky, na kterých byla napsaná slova, ze kterých poskládali 2 věty a odpověděli na ně. Dále spolu vyráběli pejska a kočičku z papíru, které si potom prvňáčci vybarvovali a třeťáci jim k tomu četli pohádku. Protože téma bylo Pejsek a kočička, přišli se nám ukázat dva pejskové, které jsme si mohli pohladit. Nakonec se vyndaly z lednice dorty a všichni je společně s chutí snědli. Takto skončila naše školní akce a všechny třídy se nemohou dočkat, až se vše zopakuje!

                   Dorota Elian, Nela Holcová, Alexandra Reisnerová, Josefína Heřmánková, 3.E

Doufáme, že dětem se odpoledne líbilo, procvičily si čtení, užily si ho jako my a také se něco nového dověděly.                                                                      

                                                          Jana Kaňková, Lenka Prokešová, Pavlína Svobodová

fotografie najdete ve fotogalerii

 

Akce 1.A od prosince do března

V prosinci třída 1.A ve škole přivítala rodiče, pro které bylo připraveno vánoční vystoupení. Také jsme se pochlubili vším, co jsme za tři měsíce ve škole zvládli. Určitě toho nebylo málo a rodičům se vystoupení snad líbilo. Ve fotogalerii se můžete podívat na kousíček našeho vystoupení na videu.

V posledním prosincovém týdnu jsme se vypravili na výstavu betlémů, kde jsme měli také své zastoupení. Naše škola každý rok dodává na výstavu výkresy a i my jsme svými betlémy přispěli svou troškou do mlýna. Poté jsme pokračovali na výstavu „Hravá Afrika“, kde jsme se o ní něco dozvěděli, ale především jsme se vyřádili u různých připravených aktivit. Fotky z akce najdete ve fotogalerii.

V březnu jsme navštívili Muzeum Jindřichohradecka, kde jsme barvili polystyrenová vajíčka, která budou zdobit strom Kraslicovník. Vajíčka se nám moc povedla a zase jsme si vyzkoušeli něco nového. Jak intenzivně jsme pracovali, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Literární kavárna

V pátek 22. února 2018 se s úderem 17h u nás ve škole otevřely dveře první literární kavárny. Paní učitelka Landkammerová a žáci 6.B do ní pozvali své maminky a sourozence a společně strávili příjemný podvečer s knihami, během něhož nechyběla dobrá káva, čaj, čokoláda a něco k zakousnutí.

Děti i dospělí nejen četli, ale také vyprávěli, bavili se a sdíleli zážitky ze čtení svých oblíbených knížek. Když byly dopity poslední šálky, děti se s maminkami rozloučily a čekalo je spaní ve škole.

Všichni účastníci si z akce odnesli památeční listy a záložky do knih. Doufejme, že krásný svět knih, do kterého měly šanci nahlédnout, už neopustí.

 

                   

 

Důležitá sdělení

Jídelníček:

jídelníček - leden 2019

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3