Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zápisu do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníkuDatum konání:
12.3.2021

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 bude probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména k zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Zájemci o přijetí budou formální část zápisu realizovat v termínu od 06. dubna 2021 do 23. dubna 2021 prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou vyplní zde Upozorňujeme, že přístup k vyplnění přihlášky bude možný až v době termínu zápisu od 6. dubna 2021.


Průvodce k vyplnění a odevzdání elektronické přihlášky naleznete zde
Průvodce k vyplnění a odevzdání elektronické přihlášky a žádosti o odklad naleznete zde

 

Po elektronickém přihlášení k zápisu je potřeba do školy doručit následující dokumenty:

  • kopii rodného listu dítěte - stačí prostá kopie
  • podepsanou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku
  • žádost o přijetí dítěte do třídy s uměleckým zaměřením (1. E) - formulář naleznete zde
  • žádost o odklad povinné školní docházky včetně příslušných příloh (v případě, že budete žádat o odklad PŠD)

Vyplněnou přihlášku můžete škole v termínu zápisu odevzdat následujícím způsobem:

  • osobně v době úředních hodin do sekretariátu školy (pondělí a středa od 08:00 do 11:00 hodin),
  • doporučeně poštou na adresu: Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160, 377 01 J. Hradec,
  • emailem na adresu zapis@2zsjh.cz - email musí mít zaručený elektronický podpis. Pozor! Prostý email bez elektronického podpisu nestačí,
  • datovou schránkou fyzické osoby zřízené na jméno zákon. zástupce dítěte - ID datové schránky je x7kmm9g

Další informace k zápisu do 1. ročníku včetně kritérií pro přijímání uchazečů a spádového obvodu školy naleznete zde

Škola také rodičům nabízí konzultační pomoc prostřednictvím školní speciálního pedagoga - prezentace s aktivitami k vyzkoušení školní zralosti dítěte je ke stažení zde Kontakt na školního speciálního pedagoga naleznete zde

Doporučení, jak pracovat s dítětem do nástupu povinné školní docházky, nalezete zde

Opatření ředitele školy k zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 naleznete zde