Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rotační výuka na 2. stupni

Rotační výuka na 2. stupniDatum konání:
10.5.2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

na základě rozhodnutí vlády ČR bude v pondělí 10. května 2021 obnovena prezenční výuka žáků 2. stupně, a to rotačním způsobem. Jednotlivé třídy 2. stupně se budou střídat po týdnech, v praxi to znamená, že v pondělí 10. května 2021 se prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci tříd 6. A, 7. A, 8. A a 9. A, zatímco "béčkové" třídy budou pokračovat v distanční výuce dle rozvrhu online hodin. Upozorňujeme, že může v případě prezenční i distanční výuky dojít k dílčím změnám v rozvrhu (např. v případě online hodin distanční výuky nebo konce závěrečných hodin v prezenční výuce - o změnách konce závěrečných hodin budou žáky informovat třídní učitelé, změny rozvrhu budou zveřejněny v Bakalářích, a nebo na webu školy v případě online hodin). 

 

V pondělí 17. května 2021 se třídy vymění, prezenčně se tak ve škole budou vzdělávat třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B, zatímco třídy "áčkové" přejdou na týden do režimu distanční výuky. Týden poté se opět třídy vymění. Všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku, pokud pedagogický pracovník neurčí jinak (výjimkou je sundání roušky např. při provádění stěru z nosu při testování či během stravování v ŠJ). Dále upozorňujeme na povinnost dodržování přísných hygienických pravidel - pravidelné mytí a dezinfekce rukou, rozestupy, časté větrání učeben apod.

 

Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků, a to 2 x týdně. Testování bude probíhat ve škole prostřednictvím antigenních testů. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou prostřednictvím testů Singclean, a to formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy. Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek, a to na začátku 1. vyučovací hodiny. Pokud by žák nebyl v době testování ve škole přítomen, absolvuje test ihned po svém návratu do prezenční výuky. Upozorňujeme, že na rozdíl od žáků 2. stupně se na základě rozhodnutí MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR budou žáci 1. stupně testovat již pouze 1 x týdně, a to vždy v pondělí.

 

Aby se žák mohl prezenční výuky účastnit, musí absolvovat tento antigenní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také žáci, kteří škole dodají potvrzení, že prodělali nemoc COVID-19 s tím, že od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nesmí uplynout více jak 90 dnů. Toto je však nutné prokázat lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

 

Obědy ve školní jídelně na pondělí 10. 05. 2021 je možné si objednávat přes internetovou aplikaci www.strava.cz, a to do pátku 7. května 2021 do 14:00 hodin. V naléhavých případech si je můžete také přihlásit též na emailu vedoucí školní jídelny – jana.jezkova@2zsjh.cz, a to taktéž do pátku 7. 5. 2021 do 14:00 hodin.  Strávníci, kteří se vzdělávají v režimu distanční výuky, si mohou oběd také přihlásit, v takovém případě si jej vyzvednou v čase od 11:00 do 11:40 hodin, a to do přinesených jídlonosičů prostřednictvím výdejového okénka u vstupu do školní kuchyně. 

 

Instruktážní leták pro žáky k testování testy Singclean naleznete zde

Video k testování žáků ve škole naleznete na tomto odkazu

 

Je možné, že v dohledné době dojde v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 k dalším změnám týkajících se výuky, v takovém případě Vás budeme včas informovat. 

 

Děkujeme za pochopení, s pozdravem a přáním pevného zdraví vedení školy