Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výuka na 1. stupni od 12. dubna 2021

Výuka na 1. stupni od 12. dubna 2021Datum konání:
12.4.2021

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude v pondělí 12. dubna 2021 obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem, žáci 2. stupně se i nadále budou vzdělávat distančně. Jednotlivé třídy 1. stupně se budou střídat po týdnech, v praxi to znamená, že v pondělí 12. dubna 2021 se prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A, zatímco "éčkové" třídy budou pokračovat v distanční výuce dle rozvrhu online hodin (může zde dojít k jeho dílčím úpravám). V pondělí 19. dubna 2021 se třídy vymění, prezenčně se tak ve škole budou vzdělávat "éčkové" třídy, zatímco třídy "áčkové" přejdou na týden do režimu distanční výuky, poté se opět třídy vymění. Všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole nasazenu minimálně chirurgickou roušku, pokud pedagogický pracovník neurčí jinak (výjimkou je sundání roušky např. při provádění stěru z nosu při testování či během stravování v ŠJ).

 

Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků, a to 2 x týdně. Testování bude probíhat ve škole prostřednictvím antigenních testů, které budou škole zajištěny Státní správou hmotných rezerv. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou prostřednictvím LEPU testů, a to formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy. Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek, a to na začátku 1. vyučovací hodiny, popřípadě v rámci ranní školní družiny. Pokud by žák nebyl v době testování ve škole přítomen, absolvuje test ihned po svém návratu do prezenční výuky.

 

Aby se žák mohl prezenční výuky účastnit, musí absolvovat tento antigenní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také žáci, kteří škole dodají potvrzení, že prodělali nemoc COVID-19 s tím, že od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nesmí uplynout více jak 90 dnů. Toto je však nutné prokázat lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

 

Školní družina bude mít ranní provoz od 6:30 do 08:00 hodin, odpolední provoz školní družiny bude od 11:40 do 16:30 hodin. Při provozu ŠD musí být zajištěna homogenita účastníků ŠD, tzn., že v každém oddělení mohou být pouze žáci ze stejné třídy a musí být minimalizován kontakt mezi žáky z různých tříd a oddělení. 

Školní jídelna bude v provozu od pondělí 12. dubna 2021, a to pro strávníky v režimu prezenční výuky. Strávníci, kteří se vzdělávají v režimu distanční výuky, si mohou oběd také přihlásit, v takovém případě si jej vyzvednou v čase od 11:00 do 11:40 hodin, a to do přinesených jídlonosičů prostřednictvím výdejového okénka u vstupu do školní kuchyně. Obědy si strávnici budou moci přihlásit od čtvrtka 8. dubna 2021 přes aplikaci www.strava.cz, v naléhavých případech také na emailu jana.jezkova@2zsjh.cz.

 

Další informace k provozu školy a testování žáků budou zveřejněny v nejbližší době.

Instruktážní leták pro žáky k testování LEPU testy naleznete zde

Video k testování žáků ve škole naleznete na tomto odkazu