Більше інформації можна знайти тут - info

 

Zápis do základních škol v Jindřichově Hradci pro ukrajinské děti proběhne v pondělí 27. 06. 2022 od 14:00 – 16:00 hodin.

 

Podrobné informace lze nalézt na níže uvedených webových stránkách jednotlivých škol:

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 –  https://1zsjh.cz/

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 – https://www.2zsjh.cz

Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 – https://www.3zsjh.cz

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 –  https://www.4zsjh.cz

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 – https://www.5zsjh.cz

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 – https://6zsjh.cz

 

Z důvodu naplněnosti naší školy doporučujeme vyřídit zápis na školách, které jsou vyznačeny tučně.

 

Zákonní zástupci předloží při zápisu do ZŠ tyto dokumenty:

  • vízový doklad dítěte,
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

Do 15 dní ode dne konání zápisu obdrží zákonní zástupci informace o výsledcích.